مک پرو (2019)

سال عرضه : ۳/ژوئن/۲۰۱۹

قیمت زمان عرضه : ۵۹۹۹ دلار مدل راک ۶۴۹۹

شناسه مدل : MacPro7,1

سیستم عامل :

EMC: 3203 (Tower) 3413 (Rack)

جزئیات : پردازنده : 3.7GHz چهار هسته ای، 3.5GHz شش هسته ای یا 3.0GHz اینتل Xeon E5 

حافظه رم : 24.5 MB cache (8-Core) 31.25 MB (12-Core) 38 MB (16-Core) 57 MB (24-Core) 66.5 MB (28-Core)

Configuration order Number Model number Model Identifier Model Name MODEL PICTURE
3.5 GHz 8-Core Xeon W (W-3223) BTO/CTO A1289 MacPro7,1 Mac Pro (2019) اطلاعات مک پرو (Mac Pro 2019)
3.3 GHz 12-Core Xeon W (W-3235) BTO/CTO
3.2 GHz 16-Core Xeon W (W-3245) BTO/CTO
2.7 GHz 24-Core Xeon W (W-3265M) BTO/CTO
2.5 GHz 28-Core Xeon W (W-3275M) BTO/CTO
3.5 GHz 8-Core Xeon W (W-3223) BTO/CTO A2304 MacPro7,1 Mac Pro (Rack, 2019) اطلاعات مک پرو (Rock 2019)
3.3 GHz 12-Core Xeon W (W-3235) BTO/CTO
3.2 GHz 16-Core Xeon W (W-3245) BTO/CTO
2.7 GHz 24-Core Xeon W (W-3265M) BTO/CTO
2.5 GHz 28-Core Xeon W (W-3275M) BTO/CTO

مک پرو (۲۰۱۳)

سال عرضه : ۲۲/اکتبر/۲۰۱۳، ۳۰/مهر/۱۳۹۲

قیمت زمان عرضه : ۲۹۹۹ دلار

شناسه مدل : MacPro 6,1

سیستم عامل :

شماره مدل : ME253, MD878

جزئیات : پردازنده : 3.7GHz چهار هسته ای، 3.5GHz شش هسته ای یا 3.0GHz اینتل Xeon E5 

حافظه رم : 12GB (three 4GB) or 16GB (four 4GB) of 1866MHz DDR3 ECC

ظرفیت ذخیره سازی : 256GB PCIe-based SSD

Configuration order Number Model number Model Identifier Model Name MODEL PICTURE
3.7 Quad Core/16GB/1TB ME253LL/A A1481 Mac Pro6,1 Mac Pro (Late ,2013) Mac Pro (Late 2013) - Technical Specifications
3.5 6 Core/16GB/1TB MD878LL/A
2.7 12 Core BTO/CTO
3.0 8 Core /12GB/1TB MQGG2LL/A

مک پرو (۲۰۱۲)

سال عرضه : ۱۱/ژوئن/۲۰۱۲، ۲۲/خرداد/۱۳۹۱

قیمت زمان عرضه : ۲۴۹۹ دلار، مک پرو سرور ۲۹۹۹ دلار

شناسه مدل : MacPro 5,1

سیستم عامل :

شماره مدل : MD771, MD770 و مک پرو سرور MD772

جزئیات : پردازنده : ۱۲ هسته ای : دو پردازنده 2.4GHz شش هسته ای اینتل Xeon E5645 و چهار هسته ای : یک پردازنده 3.2GHz چهار هسته ای اینتل Xeon W3565، حافظه رم : دو پردانده : دارای ۸ شیار حافظه که تا 64GB حافظه را پشتیبانی می کند.

یک پردازنده : دارای ۴ سیار حافظه که تا 32GB حافظه را پشتیبانی می کند. 

با فرکانس های 1066MHz و 1333MHz از نوع DDR3 ECC SDRAM

ظرفیت ذخیره سازی : 1TB or 2TB hard drives serial ATA 7200-rpm یا 512GB solid-state drives serial ATA

Configuration order Number Model number Model Identifier Model Name MODEL PICTURE
3.2 Quad Core/8GB/2.05TB MD772LL/A A1289 Mac Pro5,1 Mac Pro Server (Mid ,2012) اطلاعات مک پرو (Mac Pro Mid 2012)
2.66 6x2 Core BTO/CTO
2.04 6 Core BTO/CTO
3.33 6 Core BTO/CTO
3.06 6x2 Core BTO/CTO A1289 Mac Pro5,1 Mac Pro(Mid ,2012) اطلاعات مک پرو (Mac Pro Mid 2012)
3.2 Quad Core/6GB/1.02TB-7200RPM MD770LL/A
2.4 Quad Core/6GB/1.02TB-7200RPM MD771LL/A
2.66 6x2 Core BTO/CTO
3.33 6 Core BTO/CTO

مک پرو (۲۰۱۰)

سال عرضه : ۲۷/جولای/۲۰۱۰، ۵/مرداد/۱۳۸۹، مک پرو سرور ۵/نوامبر/۲۰۱۰، ۱۴/آبان/۱۳۸۹

قیمت زمان عرضه : ۲۴۹۹ دلار، مک پرو سرور ۲۹۹۹ دلار

شناسه مدل : MacPro 5,1

سیستم عامل : 

شماره مدل : MC560, MC561, MC250 و مک پرو سرور MC915

جزئیات : پردازنده :هشت هسته ای : دو پردازنده 2.4GHz چهار هسته ای اینتل Xeon E5620 Westmere، 

چهار هسته ای : یک پردازنده 2.8GHz چهار هسته ای اینتل Xeon W3530 Nehlem، حافظه رم : دو پردازنده ای : دارای ۸ شیار حافظه (۴ شیار برای هر پردازنده) که تا 64GB حافظه را پشتیبانی می کند. 

تک پردازنده ای : دارای ۴ شیار حافظه که تا 32GB پشتیبانی می کند. 

با فرکانس های 1066MHz و 1333MHz از نوع DDR3 ECC SDRAM، ظرفیت ذخیره سازی : 1TB or 2TB hard drives, Serial ATA 3Gb/s 7200-rpm یا 512GB solid-state drive, Serial ATA 3Gb/s

Configuration order Number Model number Model Identifier Model Name MODEL PICTURE
2.8 Quad Core/8GB/2.05TB-7200RPM MC915LL/A A1289 Mac Pro5,1 Mac Pro Server(Mid ,2010) اطلاعات مک پرو (Mac Pro Mid 2012)
2.93 6×2 Core BTO/CTO
2.66 6×2 Core BTO/CTO
2.4 Quadx2 Core BTO/CTO
3.33 6 Core BTO/CTO
3.2 Quad Core BTO/CTO
2.93 6×2 Core BTO/CTO A1289 Mac Pro5,1 Mac Pro(Mid ,2010) اطلاعات مک پرو (Mac Pro Mid 2012)
2.8 Quad Core/3GB/1.02TB-7200RPM MC250LL/A
2.4 Quadx2 Core/6GB/1.02TB-7200RPM MC561LLA
2.8 Quad Core/3GB/1.02TB-7200RPM MC560LL/A
3.33 6 Core BTO/CTO
3.2 Quad Core BTO/CTO

مک پرو (۲۰۰۹)

سال عرضه : ۳/مارس/۲۰۰۹، ۱۳/اسفند/۱۳۸۷

قیمت زمان عرضه : ۲۴۹۹ دلار

شناسه مدل : MacPro 4,1 

سیستم عامل :

شماره مدل : MB871, MB535

جزئیات : پردازنده : هشت هسته ای : دو پردازنده 2.26GHz, 2.66GHz یا 2.93GHz چهار هسته ای اینتل Xeon 5500 series, چهار هسته ای : یک پردازنده : 2.66GHz, 2.93GHz یا 3.33GHz چهار هسته ای اینتل Xeon 3500 series، 

حافظه رم: دو پردازنده : ۸ شیار حافظه (۴ شیار برای هر پردازنده) که تا 32GB حافظه را پشتیبانی می کند، یک پردازنده : ۴ شیار حافظه که تا 16GB پشتیبانی می کند. 

با فرکانس 1066MHz DDR3 ECC SDRAM، 

ظرفیت ذخیره سازی : 640GB Serial ATA 3Gb/s 7200-rpm یا 1TB or 2TB Serial ATA 3G/b/s 7200-rpm

Configuration order Number Model number Model Identifier Model Name MODEL PICTURE
2.26 Quadx2 Core/6GB/640-7200RPM MB535LL/A A1289 Mac Pro4.1 Mac Pro(Early ,2009) اطلاعات مک پرو (Mac Pro Mid 2012)
2.66 Quad Core/3GB/640-7200RPM MB871LL/A
2.93 Quadx2 Core BTO/CTO
2.66 Quadx2 Core BTO/CTO
3.33 Quad Core BTO/CTO
2.93 Quad Core BTO/CTO