Mac Pro (2013) – Mac Pro (2012) –Mac Pro (2010) – Mac Pro (2009) – Mac Pro (2008) – Mac Pro (2006)

 

مک پرو (۲۰۱۳)مک پرو ۲۰۱۳

سال عرضه : ۲۲/اکتبر/۲۰۱۳، ۳۰/مهر/۱۳۹۲

قیمت زمان عرضه : ۲۹۹۹ دلار

شناسه مدل : MacPro 6,1

سیستم عامل :

شماره مدل : ME253, MD878

جزئیات : پردازنده : 3.7GHz چهار هسته ای، 3.5GHz شش هسته ای یا 3.0GHz اینتل Xeon E5، حافظه رم : 12GB (three 4GB) or 16GB (four 4GB) of 1866MHz DDR3 ECC، ظرفیت ذخیره سازی : 256GB PCIe-based SSD

 

Mac Pro(2013)

Model PictureModel NameModel IdentifierModel NumberConfiguration
Mac Pro (Late ,2013)Mac Pro6,1BTO/CTO2.7 12 Core
MQGG2xx/A3.0 8 Core /12GB/1TB
MD878xx/A3.5 6 Core/16GB/1TB
ME253xx/A3.7 Quad Core/16GB/1TB

مک پرو (۲۰۱۲)مک پرو ۲۰۱۲

سال عرضه : ۱۱/ژوئن/۲۰۱۲، ۲۲/خرداد/۱۳۹۱

قیمت زمان عرضه : ۲۴۹۹ دلار، مک پرو سرور ۲۹۹۹ دلار

شناسه مدل : MacPro 5,1

سیستم عامل :

شماره مدل : MD771, MD770 و مک پرو سرور MD772

جزئیات : پردازنده : ۱۲ هسته ای : دو پردازنده 2.4GHz شش هسته ای اینتل Xeon E5645 و چهار هسته ای : یک پردازنده 3.2GHz چهار هسته ای اینتل Xeon W3565 ، حافظه رم : دو پردانده : دارای ۸ شیار حافظه که تا 64GB حافظه را پشتیبانی می کند، یک پردازنده : دارای ۴ سیار حافظه که تا 32GB حافظه را پشتیبانی می کند. با فرکانس های 1066MHz و 1333MHz از نوع DDR3 ECC SDRAM

ظرفیت ذخیره سازی : 1TB or 2TB hard drives serial ATA 7200-rpm یا 512GB solid-state drives serial ATA


Mac Pro (Mid ,2012)

Model PictureModel NameModel IdentifierModel NumberConfiguration
Mac Pro Server (Mid ,2012)Mac Pro5,1BTO/CTO3.06 6x2 Core
BTO/CTO2.66 6x2 Core
BTO/CTO2.04 6 Core
BTO/CTO3.33 6 Core
MD772xx/A3.2 Quad Core/8GB/2.05TB
Mac Pro(Mid ,2012)Mac Pro5,1BTO/CTO3.06 6x2 Core
BTO/CTO2.66 6x2 Core
MD771xx/A2.4 Quad Core/6GB/1.02TB-7200RPM
BTO/CTO3.33 6 Core
MD770xx/A3.2 Quad Core/6GB/1.02TB-7200RPM

مک پرو (۲۰۱۰)مک پرو ۲۰۱۲

سال عرضه : ۲۷/جولای/۲۰۱۰، ۵/مرداد/۱۳۸۹، مک پرو سرور ۵/نوامبر/۲۰۱۰، ۱۴/آبان/۱۳۸۹

قیمت زمان عرضه : ۲۴۹۹ دلار، مک پرو سرور ۲۹۹۹ دلار

شناسه مدل : MacPro 5,1

سیستم عامل : 

شماره مدل : MC560, MC561, MC250 و مک پرو سرور MC915

جزئیات : پردازنده :هشت هسته ای : دو پردازنده 2.4GHz چهار هسته ای اینتل Xeon E5620 Westmere، چهار هسته ای : یک پردازنده 2.8GHz چهار هسته ای اینتل Xeon W3530 Nehlem، حافظه رم : دو پردازنده ای : دارای ۸ شیار حافظه (۴ شیار برای هر پردازنده) که تا 64GB حافظه را پشتیبانی می کند. تک پردازنده ای : دارای ۴ شیار حافظه که تا 32GB پشتیبانی می کند. با فرکانس های 1066MHz و 1333MHz از نوع DDR3 ECC SDRAM، ظرفیت ذخیره سازی : 1TB or 2TB hard drives, Serial ATA 3Gb/s 7200-rpm یا 512GB solid-state drive, Serial ATA 3Gb/s


Mac Pro (Mid ,2010)

Model PictureModel NameModel IdentifierModel NumberConfiguration
Mac Pro Server(Mid ,2010)Mac Pro5,1BTO/CTO2.93 6x2 Core
BTO/CTO2.66 6x2 Core
BTO/CTO2.4 Quadx2 Core
BTO/CTO3.33 6 Core
BTO/CTO3.2 Quad Core
MC915xx/A2.8 Quad Core/8GB/2.05TB-7200RPM
Mac Pro(Mid ,2010)Mac Pro5,1BTO/CTO2.93 6x2 Core
BTO/CTO2.66 6x2 Core
MC561xx/A2.4 Quadx2 Core/6GB/1.02TB-7200RPM
MC560xx/A2.8 Quad Core/3GB/1.02TB-7200RPM
BTO/CTO3.33 6 Core
BTO/CTO3.2 Quad Core
MC250xx/A2.8 Quad Core/3GB/1.02TB-7200RPM

مک پرو (۲۰۰۹)مک پرو ۲۰۱۲

سال عرضه : ۳/مارس/۲۰۰۹، ۱۳/اسفند/۱۳۸۷

قیمت زمان عرضه : ۲۴۹۹ دلار

شناسه مدل : MacPro 4,1 

سیستم عامل :

شماره مدل : MB871, MB535

جزئیات : پردازنده : هشت هسته ای : دو پردازنده 2.26GHz, 2.66GHz یا 2.93GHz چهار هسته ای اینتل Xeon 5500 series, چهار هسته ای : یک پردازنده : 2.66GHz, 2.93GHz یا 3.33GHz چهار هسته ای اینتل Xeon 3500 series، حافظه رم: دو پردازنده : ۸ شیار حافظه (۴ شیار برای هر پردازنده) که تا 32GB حافظه را پشتیبانی می کند، یک پردازنده : ۴ شیار حافظه که تا 16GB پشتیبانی می کند. با فرکانس 1066MHz DDR3 ECC SDRAM، ظرفیت ذخیره سازی : 640GB Serial ATA 3Gb/s 7200-rpm یا 1TB or 2TB Serial ATA 3G/b/s 7200-rpm


Mac Pro(Early ,2009)

Model PictureModel NameModel IdentifierModel NumberConfiguration
Mac Pro(Early ,2009)Mac Pro4.1BTO/CTO2.93 Quadx2 Core
BTO/CTO2.66 Quadx2 Core
MB535xx/A2.26 Quadx2 Core/6GB/640-7200RPM
BTO/CTO3.33 Quad Core
BTO/CTO2.93 Quad Core
MB871xx/A2.66 Quad Core/3GB/640-7200RPM

مک پرو (۲۰۰۸)مک پرو ۲۰۱۲

سال عرضه : ۸/ژانویه/۲۰۰۸، ۱۸/دی/۱۳۸۶

قیمت زمان عرضه : ۲۷۹۹ دلار

شناسه مدل : MacPro 3,1

سیستم عامل :

شماره مدل : MA970

جزئیات : پردازنده : هشت هسته ای : دو پردازنده 3.0GHz ,2.8GHz, یا 3.2GHz چهار هسته ای اینتل Xeon 5400، چهار هسته ای : یک پردازنده 2.66GHz, 2.93GHz یا 3.33GHz چهار هسته ای اینتل Xeon 3500، حافظه رم : 8 شیار FB-DIMM حافظه (چهار شیار برای هر پردازنده ) که تا 32GB حافظه را پشتیبانی می کند، ظرفیت ذخیره سازی : 320GB Serial ATA 3Gb/s, 7200 rpm hard drive یا 1TB Serial ATA 3Gb/s, 7200 rpm hard drive


Mac Pro(Early ,2008)

Model PictureModel NameModel IdentifierModel NumberConfiguration
Mac Pro(Early ,2008)Mac Pro3.1MB451xx/A3.2 Quadx2 Core/2x4GB/13.5-1TB
BTO/CTO3.0 Quadx2 Core
MA970xx/A2.8 Quadx2 Core/2GB/320-7200RPM
BTO/CTO2.8 Quad Core

مک پرو (۲۰۰۶) (هشت هسته ای، ۲۰۰۷)مک پرو ۲۰۱۲

سال عرضه : ۷/آگوست/۲۰۰۶، ۱۶/مرداد/۱۳۸۵ و ۴/آوریل/۲۰۰۷، ۱۵/فروردین/۱۳۸۶

قیمت زمان عرضه : ۲۴۹۹ دلار (۲۰۰۶)، ۳۷۹۹ دلار (۲۰۰۷)

شناسه مدل : (MacPro 1,1 (۲۰۰۶ و (MacPro 2,1 (۲۰۰۷

سیستم عامل :

شماره مدل : MA356, BTO/CTO

جزئیات :  هشت هسته ای : دو پردازنده 3.0GHz چهار هسته ای اینتل Xeon 5300،  چهار هسته ای : دو پردازنده 2.66GHz, 2.0GHz یا 3.0GHz دو هسته ای اینتل Xeon 5100، حافظه رم : 8 شیار FB-DIMM حافظه (چهار شیار برای هر پردازنده ) که تا 16GB حافظه را پشتیبانی می کند، ظرفیت ذخیره سازی : 250GB Serial ATA 3Gb/s, 7200 rpm hard drive یا 750GB Serial ATA 3Gb/s, 7200 rpm hard drive


Mac Pro (2006)

Model PictureModel NameModel IdentifierModel NumberConfiguration
Mac Pro(2006)Mac Pro1.1BTO/CTO3.0 Quad Core
MA356xx/A2.66 Quad Core/1GB/250-7200RPM
BTO/CTO2.0 Quad Core
Mac Pro(2006)Mac Pro2.1BTO/CTO3.0 Quadx2 Core