مدل های اپل تی وی Apple TV

برای مشاهده جزئیات اپل تی وی خود روی لینک هر دستگاه کلیک کنید.

Apple TV (2021)

سال عرضه: —

قیمت در زمان عرضه :

۳۲ گیگابایت: ۱۷۹ دلار

۶۴ گیگابایت : ۱۹۹ دلار

EMC:3111

پردازنده : Apple A12 Bionic, 2.5 GHz

ظرفیت حافظه : 32 یا 64 گیگابایت

Apple TV (2017)

سال عرضه: سپتامبر آپریل ۲۰۲۱

قیمت در زمان عرضه :

۳۲ گیگابایت: ۱۷۹ دلار

۶۴ گیگابایت : ۱۹۹ دلار

EMC:3124

پردازنده : pple A10X Fusion, 2.3 GHz

ظرفیت حافظه : 32 یا 64 گیگابایت

Apple TV (2015)

سال عرضه: سپتامبر ۲۰۱۵

قیمت در زمان عرضه :

۳۲ گیگابایت: ۱۴۹ دلار

۶۴ گیگابایت : ۱۹۹ دلار

EMC:2907

پردازنده : Apple A8, 1.4 GHz

ظرفیت حافظه : 32 یا 64 گیگابایت

Apple TV (2012)

سال عرضه: اکتبر ۲۰۱۶

قیمت در زمان عرضه : ۹۹ دلار

EMC: 2528

پردازنده : Apple A5, 1 GHz

ظرفیت حافظه : 8 گیگابایت

Apple TV (2010)

سال عرضه: مارس ۲۰۱۲

قیمت در زمان عرضه : ۹۹ دلار

EMC: 2411

پردازنده : Apple A4, 1 GHz

ظرفیت حافظه : 8 گیگابایت

Apple TV (2007)

سال عرضه: ژانویه ۲۰۰۷

قیمت در زمان عرضه :

۴۰ گیگابایت: ۲۹۹ دلار 

۱۶۰گیگابایت: ۳۹۹ دلار

EMC: 2123

پردازنده : Intel Pentium M

ظرفیت حافظه : 40 یا 160 گیگابایت