برای مشاهده جزئیات دستگاه های مک بوک پرو بر روی لینک مورد نظر کلیک کنید.

MacBook Pro (2022)

سال عرضه: ژوئن ۲۰۲۲

قیمت در زمان عرضه: ۲۵۶ گیگابایت : ۱۲۹۹ دلار  ۵۱۲ گیگابایت: ۱۴۹۹ دلار

EMC: ۸۱۶۲

تراشه :Apple M2

حافظه :256, 512 گیگابایت, 1 یا 2 ترابایت flash storage

حافظه رم: 8, 16, یا 24 گیگابایت 6400 MT/s LPDDR5 

حداکثر ظرفیت رم: ۲۴ گیگابایت

Configuration order Number Model number Model Identifier Model Name MODEL PICTURE
Silver 256 GB MNEP3LL/A A2338 Mac14,7 MacBook Pro (13-inch, M2, 2022)
Space Gray 256 GB MNEH3LL/A
Silver 512 GB MNEQ3LL/A
Space Gray 512 GB MNEJ3LL/A

MacBook Pro (2021)

مک بوک پرو (16 اینچی، 2021)

سال عرضه: اکتبر ۲۰۲۱

قیمت در زمان عرضه: (16 GB memory, 512 GB storage) :۲۴۹۹ دلار

(16 GB memory, 1 TB storage):  ۲۶۹۹ دلار

(32 GB memory, 1 TB storage): ۳۴۹۹ دلار

EMC: 3651

تراشه :Apple M1 Pro or M1 Max

حافظه :512 گیگابایت , 1, 2, 4, یا 8 ترابایت flash storage

حافظه رم: 16 یا 32 گیگابایت (M1 Pro) 32 یا 64 گیگابایت (M1 Max) 6400 MT/s LPDDR5

حداکثر ظرفیت رم: 32 گیگابایت (M1 Pro) 64 گیگابایت (M1 Max)

مک بوک پرو (14 اینچی، 2021)

سال عرضه: اکتبر ۲۰۲۱

قیمت در زمان عرضه: (8-Core CPU, 512 GB storage): ۱۹۹۹ دلار

(10-Core CPU, 1 TB storage): ۲۴۹۹ دلار

EMC: ۳۶۵۰

تراشه :Apple M1 Pro یا M1 Max (APL1103, APL1105)

حافظه :512 گیگابایت, 1, 2, 4, یا 8 ترابایت flash storage

حافظه رم: 16 یا 32 گیگابایت (M1 Pro) 32 or 64 گیگابایت (M1 Max) 6400 MT/s LPDDR5

حداکثر ظرفیت رم: 32 گیگابایت (M1 Pro) 64 گیگابایت (M1 Max)

Configuration order Number Model number Model Identifier Model Name MODEL PICTURE
Silver 16 GB memory, 512 GB storage MK1E3LL/A A2485 MacBookPro18,1 or MacBookPro18,2 MacBook Pro (16-inch, 2021) اطلاعات (MacBook Pro 16-inch 2021)
Space Gray 16 GB memory, 512 GB storage MK183LL/A
Silver 16 GB memory, 1 TB storage MK1F3LL/A
Space Gray 16 GB memory, 1 TB storage MK193LL/A
Silver 32 GB memory, 1 TB storage MK1H3LL/A
Space Gray 32 GB memory, 1 TB storage MK1A3LL/A
Silver 8-Core CPU, 512 GB storage MKGR3LL/A A2442 MacBookPro18,3 or MacBookPro18,4 MacBook Pro (14-inch, 2021) مک بوک پرو ۱۴ اینچ ۲۰۲۱
Space Gray 8-Core CPU, 512 GB storage MKGP3LL/A
Silver 10-Core CPU, 1 TB storage MKGT3LL/A
Space Gray 10-Core CPU, 1 TB storage MKGQ3LL/A

MacBook Pro (2020)

مک بوک پرو (13 اینچی، 2020، ۲ تاندربولت ۳ پورت)

سال عرضه: می ۲۰۲۱، نوامبر ۲۰۲۱

قیمت در زمان عرضه: (1.4 GHz with 256 GB storage) :۱۲۹۹ دلار

(1.4 GHz with 512 GB storage): ۱۴۹۹ دلار

EMC: 3456

پردازنده:Intel Core i5 or Core i7 (8257U, 8557U)

حافظه : 256, 512 گیگابایت, 1, یا 2 ترابایت flash storage

حافظه رم: 8 یا 16 گیگابایت PC3-17000 (2133 MHz) LPDDR3 on-board memory

حداکثر ظرفیت رم: 16 GB

مک بوک پرو (13 اینچی، 2020، ۴ تاندربولت ۳ پورت)

سال عرضه:می ۲۰۲۰،  اکتبر ۲۰۲۰

قیمت در زمان عرضه: (2.0 GHz with 512 GB storage) :۱۷۹۹ دلار

(2.0 GHz with 1 TB storage):  ۱۹۹۹ دلار

EMC: ۳۳۴۸

پردازنده :Intel Core i5 or Core i7 (1038NG7, 1068NG7)

حافظه :512 گیگابایت , 1, 2, , یا 4 ترابایت flash storage

حافظه رم: 16 or 32 GB PC4-29800

حداکثر ظرفیت رم: 32 GB

مک بوک پرو (13 اینچی، M1 ،2020)

سال عرضه: نوامبر ۲۰۲۰، ژوئن ۲۰۲۲

قیمت در زمان عرضه: (256 GB storage) : ۱۲۹۹ دلار

 (512 GB storage):  ۱۴۹۹ دلار

EMC: 3578

تراشه :Apple M1 (APL1102)

حافظه :256, 512 گیگابایت, 1, یا 2 ترابایت flash storage

حافظه رم: 8 یا 16 گیگابایت

حداکثر ظرفیت رم: 16 گیگابایت

Configuration order Number Model number Model Identifier Model Name MODEL PICTURE
Silver 1.4 GHz with 256 GB storage MXK62LL/A A2289 MacBookPro16,3 MacBook Pro (13-inch, 2020, two Thunderbolt 3 ports) مک بوک پرو ۱۳ اینچ ۲۰۲۰ ۴ تاندربولت
Silver 1.4 GHz with 512 GB storage MXK72LL/A
Space Gray 1.4 GHz with 256 GB storage MXK32LL/A
Space Gray 1.4 GHz with 512 GB storage MXK52LL/A
Silver 2.0 GHz with 512 GB storage MWP72LL/A A2251 MacBookPro16,2 MacBook Pro (13-inch, 2020, Four Thunderbolt 3 ports) Macstore-macbook-pro-2020-13in-2t3p-1-
Silver 2.0 GHz with 1 TB storage MWP82LL/A
Space Gray 2.0 GHz with 512 GB storage MWP42LL/A
Space Gray 2.0 GHz with 1 TB storage MWP52LL/A
Silver 256 GB MYDA2LL/A A2338 MacBookPro17,1 MacBook Pro (13-inch, M1, 2020) مک بوک ایر (M1, 2020)
Space Gray 256 GB MYD82LL/A
Silver 512 GB MYDC2LL/A
Space Gray 512 GB MYD92LL/A

MacBook Pro (2019)

مک بوک پرو (13 اینچی، 2019، ۴ تاندربولت ۳ پورت)

سال عرضه: می ۲۰۱۹، می ۲۰۲۰

قیمت در زمان عرضه: (2.4 GHz with 256 GB storage) : ۱۷۹۹ دلار

(2.4 GHz with 512 GB storage):  ۱۹۹۹ دلار

EMC: 3358

پردازنده :Intel Core i5 یا Core i7

حافظه :256, 512 گیگابایت, 1, یا 2 ترابایت flash storage

حافظه رم: 8 یا 16 گیگابایت

حداکثر ظرفیت رم: 16 گیگابایت

مک بوک پرو (13 اینچی، 2019، ۲ تاندربولت ۳ پورت )

سال عرضه: جولای ۲۰۱۹، می ۲۰۲۰

قیمت در زمان عرضه: (1.4 GHz with 128 GB storage) : ۱۲۹۹ دلار

(1.4 GHz with 256 GB storage):  ۱۴۹۹ دلار

EMC: ۳۳۰۱

پردازنه :Intel Core i5 یا Core i7

حافظه :128, 256, 512 گیگابایت, 1, یا 2 ترابایت flash storage

حافظه رم: 8 یا 16 گیگابایت

حداکثر ظرفیت رم: 16 گیگابایت

مک بوک پرو (15 اینچی، 2019)

سال عرضه: نوامبر ۲۰۱۹، می ۲۰۱۹

قیمت در زمان عرضه: (2.6 GHz) : ۲۳۹۹ دلار

(2.3 GHz) : ۲۷۹۹ دلار

EMC: ۳۳۵۹

پردازنده :Intel Core i7 or Core i9

حافظه :256, 512 گیگابایت, 1, یا 2 ترابایت flash storage

حافظه رم: 8 یا 16 گیگابایت

حداکثر ظرفیت رم: 16 گیگابایت

مک بوک پرو (16 اینچی، 2019)

سال عرضه: نوامبر ۲۰۱۹، اکتبر ۲۰۲۱

قیمت در زمان عرضه: (2.6 GHz) : ۲۳۹۹ دلار

(2.3 GHz): ۲۷۹۹ دلار

EMC : 3347

پردازنده : Intel Core i7 یا Core i9

حافظه :512 گیگابایت, 1, 2, 4, یا 8 ترابایت flash storage

حافظه رم: 16, 32, یا 64 گیگابایت PC4 21300

حداکثر ظرفیت رم: 64 گیگابایت

Configuration order Number Model number Model Identifier Model Name MODEL PICTURE
Silver 2.4 GHz with 256 GB storage MV992LL/A A1989 MacBookPro15,2 MacBook Pro (13-inch, 2019, Four Thunderbolt 3 ports) اطلاعات (Macbook Pro 13inch 2019 Four-Thunderbolt 3-Ports)
Silver 2.4 GHz with 512 GB storage MV9A2LL/A
Space Gray 2.4 GHz with 256 GB storage MV962LL/A
Space Gray 2.4 GHz with 512 GB storage MV972LL/A
Silver 1.4 GHz with 128 GB storage MUHQ2LL/A A2159 MacBookPro15,4 MacBook Pro (13-inch, 2019, Two Thunderbolt 3 ports)
Silver 1.4 GHz with 256 GB storage MUHR2LL/A
Space Gray 1.4 GHz with 128 GB storage MUHN2LL/A
Space Gray 1.4 GHz with 256 GB storage MUHP2LL/A
Silver 2.6 GHz MV922LL/A A1990 MacBookPro15,1 or MacBookPro15,3 MacBook Pro (15-inch, 2019) اطلاعات (مک بوک پرو 15 اینچ 2019)
Silver 2.3 GHz MPXW2LL/A
Space Gray 2.6 GHz MV902LL/A
Space Gray 2.3 GHz MV912LL/A
Space Gray 2.4 GHz MV942LL/A
Silver 2.6 GHz MVVL2LL/A A2141 MacBookPro16,1 or MacBookPro16,4 MacBook Pro (16-inch, 2019) اطلاعات (MacBook Pro 16-inch 2019)
Silver 2.3 GHz MVVM2LL/A
Space Gray 2.6 GHz MVVJ2LL/A
Space Gray 2.3 GHz MVVK2LL/A

MacBook Pro (2018)

مک بوک پرو (15 اینچی، 2018)

سال عرضه: جولای ۲۰۱۸، می ۲۰۱۹

قیمت در زمان عرضه: (2.2 GHz) : ۲۳۹۹ دلار

(2.6 GHz) : ۲۷۹۹ دلار

EMC: ۳۲۱۵

پردازنده :Intel Core i7 or Core i9

حافظه :256, 512 گیگابایت, 1, 2, یا 4 ترابایت flash storage

حافظه رم: ۱۶ یا ۳۲ گیگابایت

حداکثر ظرفیت رم: ۳۲ گیگابایت

مک بوک پرو (13 اینچی، 2018، ۴ تاندربولت ۳ پورت )

سال عرضه: جولای ۲۰۱۸، می ۲۰۱۹

قیمت در زمان عرضه: (256 GB storage) : ۱۷۹۹ دلار

(512 GB storage) : ۱۹۹۹ دلار

EMC: ۳۲۱۴

پردازنده :Intel Core i5 or Core i7

حافظه :256, 512 گیگابایت, 1, یا 2 ترابایت flash storage

حافظه رم: 8 یا 16 گیگابایت

حداکثر ظرفیت رم: 16 گیگابایت

Configuration order Number Model number Model Identifier Model Name MODEL PICTURE
2.2GHz, 6-Core Core i7, 16GB, 256GB MR932LL/A A1990 MacBookPro15,1 or MacBookPro15,3 MacBook Pro (15-inch, 2018) اطلاعات (MacBook Pro 13-inch 2018 Four Thunderbolt 3 Ports )
2.6GHz, 6-Core Core i7, 16GB, 512GB MR942LL/A
2.6GHz, 6-Core Core i7 MR952LL/A
2.2GHz, 6-Core Core i7, 16GB, 256GB MR962LL/A
2.6GHz, 6-Core Core i7, 16GB, 512GB MR972LL/A
2.3GHz, quad-Core Core i5, 8GB, 256GB MR9Q2LL/A A1989 MacBook Pro15,2 MacBook Pro (13-inch, 2018, Four Thunderbolt 3Port) اطلاعات (MacBook Pro 13-inch 2018 Four Thunderbolt 3 Ports )
2.3GHz, quad-Core Core i5, 8GB, 256GB MR9U2LL/A
2.3GHz, quad-Core Core i5 MR9T2LL/A
2.3GHz, quad-Core Core i5, 8GB, 512GB MR9V2LL/A
2.3GHz, quad-Core Core i5, 8GB,512GB MR9R2LL/A

MacBook Pro (2017)

مک بوک پرو (15 اینچی، 2017)

سال عرضه: ژوئن ۲۰۱۷، جولای ۲۰۱۸

قیمت در زمان عرضه: (2.8 GHz) : ۲۳۹۹ دلار

(2.9 GHz) : ۲۷۹۹ دلار

EMC: 3162

پردازنده :Intel Core i7

حافظه :256, 512 گیگابایت, 1, یا 2 ترابایت flash storage

حافظه رم: 16 گیگابایت

حداکثر ظرفیت رم: 16 گیگابایت

مک بوک پرو (13 اینچی، 2017، ۴ تاندربولت ۳ پورت  )

سال عرضه: ژوئن ۲۰۱۷، جولای ۲۰۱۸

قیمت در زمان عرضه: (256 GB) : ۱۷۹۹ دلار

(512 GB) : ۱۹۹۹ دلار

EMC: ۳۱۶۳

پردازنده :Core i5 or Core i7

حافظه :256, 512 گیگابایت, 1 ترابایت flash storage

حافظه رم: 8 یا 16 گیگابایت

حداکثر ظرفیت رم: 16 گیگابایت

مک بوک پرو (13 اینچی، 2017، ۲ تاندربولت ۳ پورت)

سال عرضه: ژوئن ۲۰۱۷، جولای ۲۰۱۹

قیمت در زمان عرضه: (128 GB) : 1299 دلار

(256 GB) : 1499 دلار

EMC: ۳۱۶۴

پردازنده :Core i5 or Core i7

حافظه :128, 256, 512 گیگابایت, یا 1 ترابایت flash storage

حافظه رم: 8 یا 16 گیگابایت

حداکثر ظرفیت رم: 16 گیگابایت

Configuration order Number Model number Model Identifier Model Name MODEL PICTURE
15.4"/(2.8 GHz Space Gray)/16GB/256GB-Flash MPTR2LL/A A1707 MacBookPro14,3 MacBook Pro (15-inch, 2017) اطلاعات (MacBook Pro 15-inch 2017)
15.4"/(2.9 GHz Space Gray)/16GB/512GB-Flash MPTT2LL/A
15.4"/(2.8 GHz Silver)/16GB/256GB-Flash MPTU2LL/A
15.4"/(2.9 GHz Silver)/16GB/512GB-Flash MPTV2LL/A
13.3”(3.1 GHz with 256 GB storage Space Gray) MPXV2LL/A A1706 MacBookPro14,2 MacBook Pro (13-inch, 2017, Four Thunderbolt 3 Ports) Macstore-macbook-pro-2017-13in-2thunderbolt-3ports
13.3”(3.1 GHz with 512 GB storage Space Gray) MPXW2LL/A
13.3”(3.1 GHz with 256 GB storage Silver) MPXX2LL/A
13.3”(3.1 GHz with 512 GB storage Silver) MPXY2LL/A
13.3”(2.3 GHz with 128 GB storage Space Gray) MPXQ2LL/A A1708 MacBookPro14,1 MacBook Pro (13-inch, 2017, Two Thunderbolt 3 Ports) اطلاعات (MacBook Pro 13-inch 2017 Four Thunderbolt 3 Ports)
13.3”(2.3 GHz with 128 GB storage Silver) MPXR2LL/A
13.3”(2.3 GHz with 256 GB storage Space Gray) MPXT2LL/A
13.3”(2.3 GHz with 256 GB storage Silver) MPXU2LL/A

MacBook Pro (2016)

مک بوک پرو (15 اینچی، 2016)

سال عرضه: ژوئن ۲۰۱۷

قیمت در زمان عرضه: (2.6 GHz) : 2399 دلار

(2.7 GHz) : 2799 دلار

EMC: ۳۰۷۲ 

پردازنده : Core i7

حافظه :256, 512 گیگابایت,1 یا 2 ترابایت flash storage

حافظه رم: 16 گیگابایت

حداکثر ظرفیت رم: 16 گیگابایت

مک بوک پرو (13 اینچی، 2016، ۴ تاندربولت ۳ پورت)

سال عرضه: ژوئن ۲۰۱۷

قیمت در زمان عرضه: (256 GB) : 1799 دلار

(512 GB) : 1999 دلار

EMC: 3071

پردازنده :Core i5 or Core i7

حافظه : 256, 512 گیگابایت, یا 1 ترابایت flash storage

حافظه رم: 8 یا 16 گیگابایت

حداکثر ظرفیت رم: 16 گیگابایت

مک بوک پرو (13 اینچی، 2016، ۲ تاندربولت ۳ پورت)

سال عرضه: ژوئن ۲۰۱۷

قیمت در زمان عرضه: 1499 دلار

EMC: 2978

پردازنده :Core i5 or Core i7

حافظه :256, 512 گیگابایت, یا 1 ترابایت flash storage

حافظه رم: 8 یا 16 گیگابایت

حداکثر ظرفیت رم: 16 گیگابایت

Configuration order Number Model number Model Identifier Model Name MODEL PICTURE
15.4"/2.6 Quad-core i7/16GB/256GB-Flash MLH32LL/A A1707 MacBookPro13,3 MacBook Pro (15-inch, Late 2016) اطلاعات (MacBook Pro 15-inch 2016)
15.4"/2.7 Quad-core i7/16GB/512GB-Flash MLH42LL/A
15.4"/2.9 Quad-core i7/16GB/1TB-Flash MLH52LL/A
15.4"/2.6 Quad-core i7/16GB/256GB-Flash MLW72LL/A
15.4"/2.7 Quad-core i7/16GB/512GB-Flash MLW82LL/A
15.4"/2.9 Quad-core i7/16GB/1TB-Flash MLW92LL/A
13.3”/2.9 i5/8GB/256GB-Flash MLH12LL/A A1706 MacBook Pro 13,2 MacBook Pro (13-inch, Late 2016, Four Thunderbolt 3 ports) اطلاعات (MacBook Pro 13-inch 2016 Four Thunderbolt 3 Ports)
13.3”/2.9 i5/8GB/256GB-Flash MLVP2LL/A
13.3”/2.9 i5/8GB/512GB-Flash MNQF2LL/A
13.3”/2.9 i5/8GB/512GB-Flash MNQG2LL/A
13.3”/3.3 i7/16GB/512GB-Flash MPDK2LL/A
13.3”/3.3 i7/16GB/512GB-Flash MPDL2LL/A
13.3”/2.0 i5/8GB/256GB-Flash MLL42LL/A A1708 MacBookPro13,1 MacBook Pro (13-inch, Late 2016, Two Thunderbolt 3 ports) مک بوک پرو ۱۳ اینچی ۲۰۱۶
13.3”/2.0 i5/8GB/256GB-Flash MLUQ2LL/A

MacBook Pro (2015)

مک بوک پرو (رتینا، 15 اینچی، اواسط 2015)

سال عرضه: جولای ۲۰۱۸

قیمت در زمان عرضه: 1999 دلار

EMC: 2909,2910

پردازنده :Core i7

حافظه :256, 512 گیگابایت, یا 1 ترابایت flash storage

حافظه رم: 16 گیگابایت

حداکثر ظرفیت رم: 16 گیگابایت

مک بوک پرو (رتینا، 13 اینچی، اوایل 2015)

سال عرضه: ژوئن ۲۰۱۷

قیمت در زمان عرضه: 1299 دلار

EMC: 2835

پردازنده :Core i5 or Core i7

حافظه :128, 256, 512 گیگابایت, یا 1 ترابایت flash storage

حافظه رم: 8 یا 16 گیگابایت

حداکثر ظرفیت رم: 16 گیگابایت

Configuration order Number Model number Model Identifier Model Name MODEL PICTURE
15.4"/2.2 Quad-core i7/16GB/256GB-Flash MJLQ2LL/A A1398 MacbookPro 11,4 MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2015) مک بوک پرو ۱۵ اینچی ۲۰۱۵
15.4"/2.5 Quad-core i7/16GB/512GB-Flash MJLT2LL/A A1398 MacbookPro 11,5 MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2015) اطلاعات (MacBook Pro retina 15-inch 2015)
15.4"/2.8 Quad-core i7/16GB/1TB-Flash MJLU2LL/A
13.3”/2.6 Core-i5/8GB/128GB-Flash MGX72LL/A A1502 MacBookPro11,1 MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2015) اطلاعات (MacBook Pro Retina 13-inch Early 2015)
13.3”/2.6 Core-i5/8GB/256GB-Flash MLUQ2LL/A
13.3”/2.8 Core-i5/8GB/512GB-Flash MGX92LL/A
13.3"/2.7 Core-i5/8GB/128GB-Flash MF839LL/A A1502 MacbookPro12,1 MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2015) اطلاعات (MacBook Pro Retina 13-inch Early 2015)
13.3"/2.7 Core-i5/8GB/256GB-Flash MF840LL/A
13.3"/2.9 Core-i5/8GB/512GB-Flash MF841LL/A
13.3"/3.1 Core-i5/16GB/512GB-Flash MF843LL/A

MacBook Pro (2014)

مک بوک پرو (رتینا، 15 اینچی، اواسط 2014)

سال عرضه: می ۲۰۱۵

قیمت در زمان عرضه: 1999 دلار

EMC: 2876, 2881

پردازنده :Core i7

حافظه :256, 512 گیگابایت, یا 1 ترابایت flash storage

حافظه رم:16 گیگابایت

حداکثر ظرفیت رم: 16 گیگابایت

مک بوک پرو (رتینا، 13 اینچی، اواسط 2014)

سال عرضه: مارس ۲۰۱۵

قیمت در زمان عرضه: 1299 دلار

EMC: 2875

پردازنده :Core i5 or Core i7

حافظه :128, 256, 512 گیگابایت, یا 1 ترابایت flash storage

حافظه رم: 8 یا 16 گیگابایت

حداکثر ظرفیت رم: 16 گیگابایت

Configuration order Number Model number Model Identifier Model Name MODEL PICTURE
15.4”/2.2 Quad-core i7/16GB/256GB-Flash MGXA2LL/A A1398 MacBook Pro11,2 MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2014) اطلاعات (MacBook Pro Retina 15-inch Mid 2014 )
15.4”/2.5 Quad-core i7/16GB/512GB-Flash MGXC2LL/A MacBook Pro11,3
13.3”/2.6 Core-i5/8GB/128GB-Flash MGX72LL/A A1502 MacBookPro11,1 MacBook Pro (Retina, 13-inch, Mid 2014) اطلاعات (MacBook Pro Retina 13-inch Late 2013)
13.3”/2.6 Core-i5/8GB/256GB-Flash MGX82LL/A
13.3”/2.8 Core-i5/8GB/512GB-Flash MGX82LL/A

MacBook Pro (2013)

مک بوک پرو (رتینا، 15 اینچی، اواخر 2013)

سال عرضه: جولای ۲۰۱۴

قیمت در زمان عرضه: 1999 , 2599 دلار

EMC: 2674 (2.0 GHz) 2745 (2.3 and 2.6 GHz)

پردازنده :Core i7

حافظه : 256, 512 گیگابایت, یا 1 ترابایت flash storage

حافظه رم: 8 یا 16 گیگابایت

حداکثر ظرفیت رم: 16 گیگابایت

مک بوک پرو (رتینا، 13 اینچی، اواخر 2013)

سال عرضه: مارس ۲۰۱۵

قیمت در زمان عرضه: 1299 دلار

EMC: 2678

پردازنده :Core i5 or Core i7

حافظه :128, 256, 512 گیگابایت, یا 1 ترابایت flash storage

حافظه رم: 8 یا 16 گیگابایت

حداکثر ظرفیت رم: 16 گیگابایت

مک بوک پرو (رتینا، 15 اینچی، اوایل 2013)

سال عرضه: اکتبر ۲۰۱۳

قیمت در زمان عرضه:2199 دلار

EMC: 2673

پردازنده :Core i5 or Core i7

حافظه : 256, 512 یا گیگابایت flash storage

حافظه رم: 8 یا 16 گیگابایت

حداکثر ظرفیت رم: 16 گیگابایت

مک بوک پرو (رتینا، 13 اینچی، اوایل 2013)

سال عرضه: اکتبر ۲۰۱۳

قیمت در زمان عرضه: 1699 دلار

EMC:2672 

پردازنده :Core i5 or Core i7

حافظه : 256, 512  یا 768 گیگابایت, flash storage

حافظه رم: 8 گیگابایت

حداکثر ظرفیت رم: 8 گیگابایت

Configuration order Number Model number Model Identifier Model Name MODEL PICTURE
15.4"/2.0 Quad-core i7/8GB/256GB-Flash ME293LL/A A1398 MacBook Pro11,2 MacBook Pro (Retina, 15-inch, Late 2013) اطلاعات (MacBook Pro Retina 15-inch Late 2013)
15.4"/2.3 Quad-core i7/16GB/512GB-Flash ME294LL/A MacBook Pro11,3
15.4"/2.4 Quad-core i7/8GB/256GB-Flash ME664LL/A A1398 MacBookPro10,1 MacBook Pro (Retina, 15-inch, Early 2013) اطلاعات (MacBook Pro Retina 15-inch Early 2013)
15.4"/2.7 Quad-core i7/16GB/512GB-Flash ME665LL/A
13.3"/2.4 Core-i5/4GB/128GB-Flash ME864LL/A A1502 MacBookPro11,1 MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2013) اطلاعات (MacBook Pro Retina 13-inch Late 2013)
13.3"/2.4 Core-i5/8GB/256GB-Flash ME865LL/A
13.3"/2.6 Core-i5/8GB/512GB-Flash ME866LL/A
13.3"/2.5 i5/8GB/128GB-Flash MD212LL/A A1425 MacBookPro10,2 MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2013) اطلاعات (MacBook Pro Retina 13-inch Early 2013)
13.3"/2.6 i5/8GB/256GB-Flash ME662LL/A

MacBook Pro (2012)

مک بوک پرو (رتینا، 13 اینچی، اواخر 2012)

سال عرضه: اکتبر ۲۰۱۳

قیمت در زمان عرضه:2199 دلار

EMC: 2673

پردازنده :Core i5 or Core i7

حافظه : 256, 512 یا گیگابایت flash storage

حافظه رم: 8 یا 16 گیگابایت

حداکثر ظرفیت رم: 16 گیگابایت

مک بوک پرو (رتینا، 15 اینچی، اوایل 2013)

سال عرضه: اکتبر ۲۰۱۳

قیمت در زمان عرضه:2199 دلار

EMC: 2673

پردازنده :Core i5 or Core i7

حافظه : 256, 512 یا گیگابایت flash storage

حافظه رم: 8 یا 16 گیگابایت

حداکثر ظرفیت رم: 16 گیگابایت

مک بوک پرو (رتینا، 15 اینچی، اوایل 2013)

سال عرضه: اکتبر ۲۰۱۳

قیمت در زمان عرضه:2199 دلار

EMC: 2673

پردازنده :Core i5 or Core i7

حافظه : 256, 512 یا گیگابایت flash storage

حافظه رم: 8 یا 16 گیگابایت

حداکثر ظرفیت رم: 16 گیگابایت

مک بوک پرو (رتینا، 15 اینچی، اوایل 2013)

سال عرضه: اکتبر ۲۰۱۳

قیمت در زمان عرضه:2199 دلار

EMC: 2673

پردازنده :Core i5 or Core i7

حافظه : 256, 512 یا گیگابایت flash storage

حافظه رم: 8 یا 16 گیگابایت

حداکثر ظرفیت رم: 16 گیگابایت

Configuration order Number Model number Model Identifier Model Name MODEL PICTURE
15.4"/2.3 Quad-core Corei7/8GB/256GB-Flash MC975LL/A A1398 MacBookPro10,1 MacBook Pro (Retina,15-inch, Mid 2012) اطلاعات (MacBook Pro Retina 15-inch Mid 2012)
15.4"/2.6 Quad-core Corei7/8GB/512GB-Flash MC976LL/A
13.3"/2.5 dual-core Corei5 /8GB/128GB-Flash MD212LL/A A1425 MacBookPro10,2 MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2012) اطلاعات (MacBook Pro Retina 13-inch Late 2012)
13.3/2.5 dual-core Corei5 /8GB/256GB-Flash MD213LL/A
15.4"/2.3 Quad-core Corei7/8GB/512GB-Flash MD103LL/A A1286 MacBookPro9,1 MacBook Pro (15-inch, Mid 2012) اطلاعات (MacBook Pro Retina 15-inch Mid 2012)
15.4"/2.6 Quad-core Corei7/8GB/500GB 5400-rpm MD104LL/A
13.3/2.5 dual-core Corei5 /8GB/500GB 5400-rpm MD101LL/A A1278 MacBookPro9,2 MacBook Pro (13-inch, Mid 2012) اطلاعات (MacBook Pro Retina 13-inch Late 2012)
13.3/2.9 dual-core Corei7 /8GB/500GB 5400-rpm MD102LL/A

MacBook Pro (2011)

مک بوک پرو (17 اینچی، اواخر 2011)

سال عرضه: ژوئن ۲۰۱۲

قیمت در زمان عرضه:2499 دلار

EMC: 2564

پردازنده : Core i7

حافظه : 750 گیگابایت (5400-rpm SATA), 500 گیگابایت (7200-rpm SATA), یا 128, 256, یا 512 گیگابایت (SSD)

حافظه رم: –

حداکثر ظرفیت رم: 8 تا 16 گیگابایت

مک بوک پرو (15 اینچی، اواخر 2011)

سال عرضه: ژوئن ۲۰۱۲

قیمت در زمان عرضه:1799 دلار

EMC: 2563

پردازنده : Core i7

حافظه : 500 یا 750 گیگابایت (5400-rpm SATA), یا 750 GB (7200-rpm SATA), یا 128, 256, یا 512 گیگابایت (SSD)

حافظه رم: –

حداکثر ظرفیت رم:8 تا 16 گیگابایت

مک بوک پرو (13 اینچی، اواخر 2011)

سال عرضه: ژوئن ۲۰۱۲

قیمت در زمان عرضه:2499 دلار

EMC: 2555

پردازنده : Core i5 یا Core i7

حافظه :500 یا 750 گیگابایت (5400-rpm SATA), یا 750 گیگابایت (7200-rpm SATA), یا 128, 256, یا 512 گیگابایت (SSD)

حافظه رم: –

حداکثر ظرفیت رم: 16 گیگابایت

مک بوک پرو (17 اینچی، اوایل 2011)

سال عرضه: اکتبر ۲۰۱۱

قیمت در زمان عرضه:2499 دلار

EMC: 2352

پردازنده : Core i7

حافظه :750 گیگابایت (5400-rpm SATA), 500 گیگابایت (7200-rpm SATA), یا 128, 256, یا 512 گیگابایت (SSD)

حافظه رم: –

حداکثر ظرفیت رم: 8 تا 16 گیگابایت

مک بوک پرو (15 اینچی، اوایل 2011)

سال عرضه: اکتبر ۲۰۱۱

قیمت در زمان عرضه:1799 دلار

EMC: 2353-1, 2417

پردازنده : Core i7

حافظه :500 یا 750 گیگابایت (5400-rpm SATA), یا 750 گیگابایت (7200-rpm SATA), یا 128, 256, یا 512 گیگابایت (SSD)

حافظه رم: –

حداکثر ظرفیت رم: 8 تا 16 گیگابایت

مک بوک پرو (13 اینچی، اوایل 2011)

سال عرضه: اکتبر ۲۰۱۱

قیمت در زمان عرضه:1799 دلار

EMC: 2419

پردازنده :Core i5 یا Core i7

حافظه :320, 500, یا 750 گیگابایت (5400-rpm SATA) یا r 128, 256, یا 512 گیگابایت (SSD)

حافظه رم: –

حداکثر ظرفیت رم: 8 تا 16 گیگابایت

Configuration order Number Model number Model Identifier Model Name MODEL PICTURE
17″/2.4 Quad-core i7/2x2GB/750-5400 MD311LL/A A1297 MacBookPro8,3 MacBook Pro (17-inch, Late 2011) MacBook Pro (17-inch, Late 2011)
17″/2.2 Quad-core i7/2x2GB/750-5400 MC725LL/A A1297 MacBookPro8,3 MacBook Pro (17-inch, Early 2011) مک پوک پرو ۱۷ اینچی
15.4″/2.4 Quad-core i7/2x2GB/750-5400 MD322LL/A A1286 MacBookPro8,2 MacBook Pro (15-inch, Late 2011) اطلاعات (MacBook Pro 15-inch Late 2011)
15.4″/2.2 Quad-core i7/2x2GB/500-5400 MD318LL/A
15.4″/2.2 Quad-core i7/2x2GB/750-5400 MC723LL/A A1286 MacBookPro8,2 MacBook Pro (15-inch, Early 2011) اطلاعات (MacBook Pro 15-inch Early 2011)
13.3/2.5 dual-core Corei5 /8GB/256GB-Flash MC721LL/A
13.3″/2.8 i7/2x2GB/750-5400 MD314LL/A A1278 MacBookPro8,1 MacBook Pro (13-inch, Late 2011) اطلاعات (MacBook Pro 13-inch Late 2011)
13.3″/2.4 i5/2x2GB/500-5400 MD313LL/A
13.3″/2.7 i7/2x2GB/500-5400 MC724LL/A A1278 MacBookPro8,1 MacBook Pro (13-inch, Early 2011) اطلاعات (MacBook Pro 13-inch Early 2011)
13.3″/2.3 i5/2x2GB/320-5400 MC700LL/A

MacBook Pro (2010)

مک بوک پرو (17 اینچی، اواسط 2010)

سال عرضه: فوریه ۲۰۱۱

قیمت در زمان عرضه:2299 دلار

EMC: 2352

پردازنده :Core i5 یا Core i7

حافظه :500 GB (5400-rpm SATA), 500 گیگابایت (7200-rpm SATA), گیگابایت 128, 256, گیگابایت 512 گیگابایت (SSD)

حافظه رم: –

حداکثر ظرفیت رم: 8 گیگابایت

مک بوک پرو (15 اینچی، اواسط 2010)

سال عرضه: فوریه ۲۰۱۱

قیمت در زمان عرضه:1799 دلار

EMC: 2353

پردازنده :Core i5 یا Core i7

حافظه :500 گیگابایت (5400-rpm SATA), 500 گیگابایت (7200-rpm SATA), گیگابایت 128, 256, گیگابایت 512 گیگابایت (SSD)

حافظه رم: –

حداکثر ظرفیت رم: 8 گیگابایت

مک بوک پرو (13 اینچی، اواسط 2010)

سال عرضه: فوریه ۲۰۱۱

قیمت در زمان عرضه:1199 دلار

EMC: 2351

پردازنده :Core 2 Duo

حافظه :250, 320, یا 500 گیگابایت (5400-rpm SATA) یا 128, 256, یا512 گیگابایت (SSD)

حافظه رم: –

حداکثر ظرفیت رم: 8 تا 16 گیگابایت

Configuration order Number Model number Model Identifier Model Name MODEL PICTURE
17″/2.53 i5/2x2GB/500-5400/GLSY MC024LL/A A1297 MacBookPro6,1 MacBook Pro (17-inch, Mid 2010) اطلاعات (MacBook Pro 17-inch Mid 2010)
15.4″/2.66 i7/2x2GB/500-5400/GLSY MC373LL/A A1286 MacBookPro6,2 MacBook Pro (15-inch, Mid 2010) اطلاعات (MacBook Pro 15-inch Mid 2010)
15.4″/2.53 i5/2x2GB/500-5400/GLSY ME865LL/A
15.4″/2.4 i5/2x2GB/500-5400/GLSY MC371LL/A
13.3″/2.66/2x2GB/320-5400 MC375LL/A A1278 MacBookPro7,1 MacBook Pro (13-inch, Mid 2010) اطلاعات (MacBook Pro 13-inch Mid 2010)
13.3″/2.4/2x2GB/250-5400 MC374LL/A

MacBook Pro (2009)

مک بوک پرو (17 اینچی، اواسط 2009)

سال عرضه: آپریل 2010

قیمت در زمان عرضه:2499 دلار

EMC: 2329

پردازنده :Core 2 Duo

حافظه :500 گیگابایت (5400-rpm SATA), 500 گیگابایت (7200-rpm SATA), یا 128 یا 256 گیگابایت (SSD)

حافظه رم: –

حداکثر ظرفیت رم: 8 گیگابایت

مک بوک پرو (15 اینچی، اواسط 2009)

سال عرضه: آپریل 2010

قیمت در زمان عرضه:1199 دلار

EMC:2325

پردازنده :Core 2 Duo

حافظه :320 یا 500 گیگابایت (5400-rpm SATA), 320 یا 500 گیگابایت(7200-rpm SATA), یا 128 یا 256 گیگابایت (SSD)

حافظه رم: –

حداکثر ظرفیت رم: 8 گیگابایت

مک بوک پرو (15 اینچی، 2.53 گیگاهرتز، اواسط 2009)

سال عرضه: آپریل 2010

قیمت در زمان عرضه:1699 دلار

EMC:2324

پردازنده :Core 2 Duo

حافظه :250, 320, یا 500 گیگابایت (5400-rpm SATA), 320 یا 500 گیگابایت (7200-rpm SATA), یا 128 یا 256 گیگابایت (SSD)

حافظه رم: –

حداکثر ظرفیت رم: 8 گیگابایت

مک بوک پرو (13 اینچی، اواسط 2009)

سال عرضه: آپریل 2010

قیمت در زمان عرضه:1199 دلار

EMC:2326

پردازنده :Core 2 Duo

حافظه :160, 250, 320, یا 500 گیگابایت (5400-rpm SATA) یا 128 یا 256 گیگابایت (SSD)

حافظه رم: –

حداکثر ظرفیت رم: 8 گیگابایت

مک بوک پرو (17 اینچی، اوایل 2009)

سال عرضه:ژوئن ۲۰۰۹

قیمت در زمان عرضه: 2799 دلار

EMC:2272

پردازنده :Core 2 Duo

حافظه :320 گیگابایت (5400-rpm SATA), 320 گیگابایت (7200-rpm SATA), یا 128 یا 256 گیگابایت (SSD)

حافظه رم: –

حداکثر ظرفیت رم: 8 گیگابایت

Configuration order Number Model number Model Identifier Model Name MODEL PICTURE
17″/2.8/2x2GB/500-5400/GLSY MC226LL/A A1297 MacBookPro5,2 MacBook Pro (17-inch, Mid 2009) اطلاعات (MacBook Pro 17-inch Mid 2009)
17″/D2.66G/2x2G/320/SD-DL MB604LL/A A1297 MacBookPro5,2 MacBook Pro (17-inch, Early 2009) اطلاعات (MacBook Pro 17-inch Mid 2010)
15.4″/2.66/2X2GB/320-5400/GLSY MB985LL/A A1286 MacBookPro5,3 MacBook Pro (15-inch, Mid 2009) اطلاعات (MacBook Pro 15-inch & 15-inch 2.53GHz Mid 2009)
15.4″/2.8/2X2GB/500-5400/GLSY MB986LL/A
15.4″/2.53/2X2GB/250-5400/GLSY MC118LL/A A1286 MacBookPro5,3 MacBook Pro (15-inch, 2.53GHz, Mid 2009) اطلاعات (MacBook Pro 15-inch & 15-inch 2.53GHz Mid 2009)
13.3″/2.53/2X2GB/250-5400 MB991LL/A A1278 MacBookPro5,5 MacBook Pro (13-inch, Mid 2009) اطلاعات (MacBook Pro 13-inch Mid 2009)
13.3″/2.53/2X1GB/160-5400 MB990LL/A

MacBook Pro (2008)

مک بوک پرو (17 اینچی، اوایل 2008)

سال عرضه:ژوئن ۲۰۰۹

قیمت در زمان عرضه: 2799 دلار

EMC:2199

پردازنده :Core 2 Duo

حافظه :320 گیگابایت (5400- یا 7200-rpm SATA) یا 128 گیگابایت B (SSD)

حافظه رم: –

حداکثر ظرفیت رم: 4 تا 6 گیگابایت

مک بوک پرو (15 اینچی، اواخر 2008)

سال عرضه:ژوئن ۲۰۰۹

قیمت در زمان عرضه: 1999 دلار

EMC:2255

پردازنده :Core 2 Duo

حافظه :250 یا 320 گیگابایت (5400-rpm SATA), 250 یا 320 گیگابایت (7200-rpm SATA), یا 128 یا 256 گیگابایت (SSD)

حافظه رم: –

حداکثر ظرفیت رم: 4 تا 8 گیگابایت

Configuration order Number Model number Model Identifier Model Name MODEL PICTURE
17″/D2.5G/4G/320/SD-DL MB766LL/A A1261 MacBookPro5,1 MacBook Pro (17-inch, Late 2008) اطلاعات (MacBook Pro 17-Inch Early 2008 & Late 2008)
17″/D2.5G/2x1G/250/SD-DL MB166LL/A A1261 MacBookPro4,1 MacBook Pro (17-inch, Early 2008) اطلاعات (MacBook Pro 17-Inch Early 2008 & Late 2008)
15.4″/D2.4G/2G/250/SD-DL MB470LL/A A1286 MacBookPro5,1 MacBook Pro (15-inch, Late 2008) مک بوک پرو (15 اینچی، اواخر 2008)
15.4″/D2.53G/4G/320/SD-DL MB471LL/A
15.4″/D2.66G/4G/320/SD-DL MC026LL/A
15.4″/D2.5G/2G/250/SD-DL MB134LL/A A1260 MacBookPro4,1 MacBook Pro (15-inch, Early 2008) اطلاعات (MacBook Pro 15-inch Late 2008)
15.4″/D2.4G/2G/200/SD-DL MB133LL/A