مک مینی (M1, 2020)

سال عرضه: نوامبر ۲۰۲۰

قیمت زمان عرضه : $699 (256 GB storage) $899 (512 GB storage)

جزئیات پردازنده: Apple M1 (APL1102)

3.2 GHz (high-performance) 2.1 GHz (high-efficiency)

حافظه رم: 8 یا 16 گیگابایت 4266 MT/s LPDDR4X

ظرفیت ذخیره سازی: 256, 512 گیگابایت, 1, یا 2 ترابایت SSD

Configuration order Number Model number Model Identifier Model Name MODEL PICTURE
storage 256 GB 3.2 GHz MGNR3LL/A A2348 Macmini9,1 Mac mini (M1, 2020) اطلاعات مک مینی (Mac mini M1 2020)
storage 512 GB 3.2 GHz MGNT3LL/A

مک مینی (2018)

سال عرضه: اکتبر ۲۰۱۸

قیمت زمان عرضه :$799 (3.6 GHz) $1,099 (3.0 GHz)

جزئیات پردازنده: Intel Core i3, i5, یا i7

3.6 GHz (Core i3), 3.0 GHz (Core i5), or 3.2 GHz (Core i7)

حافظه رم: 64 GB

ظرفیت ذخیره سازی:128, 256, 512 گیگابایت, 1, یا 2 ترابایت SSD

Configuration order Number Model number Model Identifier Model Name MODEL PICTURE
Core i3 6 MB (3.6 GHz) 128 GB MRTR2LL/A A1993 Macmini8,1 Mac mini (2018) اطلاعات مک مینی (Mac Mini 2018)
Core i3 6 MB (3.6 GHz) 256 GB MXNF2LL/A
Core i5 9 MB (3.0 GHz) 256 GB MRTT2LL/A
Core i5 9 MB (3.0 GHz) 512 GB MXNG2LL/A

مک مینی (۲۰۱۴)

سال عرضه : ۱۶/اکتبر/۲۰۱۴، ۲۴/مهر/۱۳۹۳

قیمت زمان عرضه : ۴۹۹ دلار

شناسه مدل : Macmini 7,1

شماره مدل : MGEM2, MGEN2, MGEQ2

جزئیات : پردازنده : 1.4GHz, 2.6GHz یا 2.8GHz دو هسته ای اینتل Core i5

حافظه رم : 8GB of 1600MHz

ظرفیت ذخیره سازی : 1TB Fusion drive

Configuration order Number Model number Model Identifier Model Name MODEL PICTURE
1.4 Core i5/4GB/1TB-5400RPM MGEM2LL/a A1347 Macmini7,1 Mac mini(Late ,2014) اطلاعات مک مینی (Mac mini Late 2014)
2.6 Core i5/8GB/1TB-5400RPM MGEN2LL/a
2.8 Core i5/8GB/1TB-5400RPM MGEQ2LL/2
3.0 Core i7 BTO/CTO

مک مینی (۲۰۱۲)

سال عرضه : ۲۳/اکتبر/۲۰۱۲، ۲/آبان/۱۳۹۱

قیمت زمان عرضه : ۵۹۹ دلار

شناسه مدل : Macmini 6,1 و 6,2 Macmini 

شماره مدل : MD387, MD388, MD389

جزئیات : پردازنده : 2.3GHz چهار هسته ای اینتل Core i7 

حافظه رم : 4GB (two 2GB) SSD

ظرفیت ذخیره سازی : 1TB 5700-rpm

Configuration order Number Model number Model Identifier Model Name MODEL PICTURE
2.3 Core i7/16GB/1TB-5400RPM MD389LL/A A1347 Mac mini6,2 Mac mini Server(Late ,2012) Mac mini (Late 2014) - Technical Specifications
2.7 Core i7 BTO/CTO
2.5 Core i5/16GB/1TB-5400RPM MD387LL/A A1347 Mac mini6,1 Mac mini(Late ,2012) Mac mini (Late 2014) - Technical Specifications
2.3 Core i7/16GB/1TB-5400RPM MD388LL/A
2.6 Core i7 BTO/CTO Mac mini6,2

مک مینی ( ۲۰۱۱)

سال عرضه : ۲۰/جولای/۲۰۱۱، ۲۹/تیر/۱۳۹۰

قیمت زمان عرضه : ۵۹۹ دلار

شناسه مدل : Macmini 5,1 و 5,2 Macmini

شماره مدل : MC815, MC816, MC936

جزئیات : پردازنده : 2.3GHzیا 2.5GHz دو هسته ای اینتل Core i5

حافظه رم : 2GB or 4GB of 1333MHz DDR3

ظرفیت ذخیره سازی : 500GB 5400-rpm

Configuration order Number Model number Model Identifier Model Name MODEL PICTURE
2.0 Core i7/16GB/500GB-7200RPM MC936LL/A A1347 Mac mini5,3 Mac mini Server(Mid ,2011) Mac mini (Late 2014) - Technical Specifications
2.3 Core i5/8GB/500GB-5400RPM MC815LL/A A1347 Mac mini5,1 Mac mini (Mid ,2011) Mac mini (Late 2014) - Technical Specifications
2.5 Core i5/8GB/500GB-5400RPM MC816LL/A A1347 Mac mini5,2
2.66 Core 2 Duo BTO/CTO

مک مینی (۲۰۱۰)

سال عرضه : ۱۵/ژوئن/۲۰۱۰، ۲۵/خرداد/۱۳۸۹

قیمت زمان عرضه : ۶۹۹ دلار

شناسه مدل : Macmini 4,1

شماره مدل : MC438, MC270

جزئیات پردازنده : 2.4GHz یا 2.66GHz اینتل Core 2 Duo 

حافظه رم : 2GB (two 1GB) DDR3 SDRAM

ظرفیت ذخیره سازی : 320GB or 500GB Serial ATA

Configuration order Number Model number Model Identifier Model Name MODEL PICTURE
2.3 Core i7/16GB/1TB-5400RPM MC438LL/A A1347 Mac mini4,1 Mac mini Server(Mid ,2010) Mac mini (Late 2014) - Technical Specifications
2.7 Core i7 BTO/CTO
2.5 Core i5/16GB/1TB-5400RPM MC270LL/A A1347 Mac mini4,1 Mac mini (Mid, 2010) Mac mini (Late 2014) - Technical Specifications

مک مینی (Late ۲۰۰۹)

سال عرضه : ۲۰/اکتبر/۲۰۰۹، ۲۸/مهر/۱۳۸۸

قیمت زمان عرضه : ۵۹۹ دلار

شناسه مدل : Macmini 3,1

شماره مدل : MC408, MC238, MC239

جزئیات پردازنده : 2.26GHz, 2.53GHz یا 2.66GHz اینتل Core 2 Duo 

حافظه رم : 2GB (two 1GB) 1066MHz DDR3 SDRAM

ظرفیت ذخیره سازی : 160GB, 320GB or 500GB Serial ATA hard drive

 

 

مک مینی (Early ۲۰۰۹)

سال عرضه : ۳/مارس/۲۰۰۹، ۱۳/اسفند/۱۳۸۷

قیمت زمان عرضه : ۵۹۹ دلار

شناسه مدل : Macmini 3,1

شماره مدل : MB464, MB463

جزئیات : پردازنده : 2.0GHz یا 2.26GHz اینتل Core 2 Duo

حافظه رم : 1GB of 1066MHz DDR3 SDRAM 

ظرفیت ذخیره سازی : 120GB, 250GB or 320GB 5400-rpm Serial ATA hard disk drive

Configuration order Number Model number Model Identifier Model Name MODEL PICTURE
2.53 Core 2 Duo/4GB/2-500GB-5400RPM MC408LL/A A1283 Mac mini3,1 Mac mini (Mac OS X Server) (Late ,2009) اطلاعات مک مینی (MacMini Late 2009)
2.26 Core 2 Duo/4GB/ 160 or 320GB-5400RPM MC238LL/A A1283 Mac mini3,1 Mac mini(Late ,2009) اطلاعات مک مینی (Mac Mini Early 2009)
2.53 Core 2 Duo/4GB/ 320 or 500GB-5400RPM MC239LL/A
2.66 Core 2 Duo BTO/CTO
2.0 Core 2 Duo/4GB/120 or 250GB-5400RPM MB463LL/A A1283 Mac mini3,1 Mac mini(Early ,2009) اطلاعات مک مینی (MacMini Late 2009)
2.0 Core 2 Duo/4GB/250 or 320GB-5400RPM MB464LL/A
2.26 Core 2 Duo BTO/CTO