iMac 2017 – iMac 2015 – iMac 2014 – iMac2013 – iMac 2012 – iMac 2011 – iMac 2010 – iMac 2009 – iMac 2008 – iMac 2007 – iMac 2006  – iMac 2005 – iMac 2004

آیمک پرو

آیمک پرو (۲۰۱۷)

سال عرضه : ۱۴/دسامبر/۲۰۱۷، ۲۳/آذر/۱۳۹۶

 قیمت زمان عرضه : ۴۹۹۹ دلار

شناسه مدل : iMacPro 1,1

شماره مدل : MQ2Y2

جزئیات : پردازنده : 3.2GHz هشت هسته ای اینتل Xeon W، حافظه رم : 32GB of 2666MHz DDR4 ECC، ظرفیت ذخیره سازی : 1TB SSD

آیمک

آیمک (۲۱.۵-اینچی، ۲۰۱۷)

سال عرضه : ۵/ژوئن/۲۰۱۷، ۱۵/خرداد/۹۶

 قیمت زمان عرضه : ۱۰۹۹ دلار

شناسه مدل : iMac 18,1

شماره مدل : MMQA2

جزئیات : پردازنده : 2.3GHz دو هسته ای اینتل Core i5، حافظه رم : 8GB of 2133MHz DDR4، ظرفیت ذخیره سازی : 1TB 5400-rpm hard drive

آیمک

آیمک (4K رتینا، ۲۱.۵-اینچی، ۲۰۱۷)

سال عرضه : ۵/ژوئن/۲۰۱۷، ۱۵/خرداد/۱۳۹۶

 قیمت زمان عرضه : ۱۲۹۹ دلار

شناسه مدل : iMac 18,2

شماره مدل : MNDY2, MNE02

جزئیات : پردازنده : 3.0GHz چهار هسته ای اینتل Core i5، حافظه رم : 8GB of 2400MHz DDR4، ظرفیت ذخیره سازی : 1TB 5400-rpm hard drive

آیمک

آیمک (5K رتینا، ۲۷-اینچ، ۲۰۱۷)

سال عرضه : ۵/ژوئن/۲۰۱۷، ۱۵/خرداد/۱۳۹۶

 قیمت زمان عرضه : ۱۷۹۹ دلار

شناسه مدل : iMac 18,3

شماره مدل : MNED2, MNE92, MNEA2

جزئیات : پردازنده : 3.4GHz چهار هسته ای اینتل Core i5، حافظه رم : 8GB (Two 2GB) of 2400MHz DDR4، ظرفیت ذخیره سازی : 1TB Fusion

iMac 2017

Model PictureModel Name Model IdentifierNumber
iMac (21.5-inch, 2017)iMac18,1MMQA2xx/A
iMac (Retina 4K, 21.5-inch, 2017)iMac18,2MNDY2xx/A
MNE02xx/A
iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017)iMac18,3MNE92xx/A
MNEA2xx/A
MNED2xx/A
iMac Pro (2017)iMacPro1,1MQ2Y2xx/A

آیمک (۲۱.۵-اینچ، Late ۲۰۱۵)

سال عرضه : ۱۳/اکتبر/۲۰۱۵، ۲۱/مهر/۱۳۹۴

 قیمت زمان عرضه : ۱۰۹۹ دلار

شناسه مدل : iMac 16,1

شماره مدل : MK142, MK442

جزئیات : پردازنده : 1.6GHz یا 2.8GHz دو هسته ای اینتل Core i5، حافظه رم : 8GB of 1867MHz LPDDR3، ظرفیت ذخیره سازی : 1TB 5400-rpm hard drive

آیمک ( 4K رتینا، ۲۱.۵-اینچ، Late ۲۰۱۵)

سال عرضه : ۱۳/اکتبر/۲۰۱۵، ۲۱/مهر/۱۳۹۴

 قیمت زمان عرضه : ۱۴۹۹ دلار

شناسه مدل : iMac 16,2

شماره مدل : MK452

جزئیات : پردازنده : 3.1GHz چهار هسته ای اینتل Core i5، حافظه رم : 8GB  of 1867 MHz LPDDR3، ظرفیت ذخیره سازی : 1TB 5400-rpm hard drive

آیمک ( 5K رتینا، ۲۷-اینچ، Mid ۲۰۱۵)

سال عرضه : ۱۹/می/۲۰۱۵، ۲۹/اردیبهشت/۱۳۹۴

 قیمت زمان عرضه : ۱۹۹۹ دلار

شناسه مدل : iMac 15,1

شماره مدل : MF885

جزئیات : پردازنده : 3.2GHz چهار هسته ای اینتل Core i5، حافظه رم : 8GB (two 4GB) of 1867 MHz DDR3، ظرفیت ذخیره سازی : 1TB 7200-rpm hard drive

آیمک ( 5K رتینا، ۲۷-اینچ، Mid ۲۰۱۵)

سال عرضه : ۱۳/اکتبر/۲۰۱۵، ۲۱/مهر/۱۳۹۴

 قیمت زمان عرضه : ۱۷۹۹ دلار

شناسه مدل : iMac 17,1

شماره مدل : MK482, MK472, MK462

جزئیات : پردازنده : 3.3GHz چهار هسته ای اینتل Core i5، حافظه رم : 8GB (Two 4GB) of 1600MHz DDR3، ظرفیت ذخیره سازی : 1TB 7200-rpm hard drive

iMac 2015

Model PictureModel NameModel IdentifierNumber
iMac (Retina 4K, 21.5-inch, Late 2015)iMac16,2MK452XX/A
iMac (21.5-inch, Late 2015)iMac16,1MK142XX/A
MK442XX/A
iMac (Retina 5K, 27-inch, Late 2015)iMac17,1MK462XX/A
MK472XX/A
MK482XX/A
iMac (Retina 5K, 27-inch, Mid 2015)iMac15,1M885XX/A

آیمک (۲۱.۵-اینچ، ۲۰۱۴)

سال عرضه : ۱۸/ژوئن/۲۰۱۴، ۲۸/خرداد/۱۳۹۳

 قیمت زمان عرضه :۱۰۹۹ دلار

شناسه مدل : iMac 14,4

شماره مدل : MF883, MG022

جزئیات : پردازنده : 1.4GHz دو هسته ای اینتل Core i5، حافظه رم : 1600MHz LPDDR3 onboard، ظرفیت ذخیره سازی : 500GB 5400-rpm hard drive

آیمک ( 5K رتینا، ۲۷-اینچ، Late ۲۰۱۴)

سال عرضه : ۱۶/اکتبر/۲۰۱۴، ۲۴/مهر/۱۳۹۳

 قیمت زمان عرضه : ۲۴۹۹ دلار 

شناسه مدل : iMac 15,1

شماره مدل : MF886

جزئیات : پردازنده 3.5GHz چهار هسته ای اینتل Core i5، حافظه رم : 8GB (Two 4GB) of 1600Mhz DDR3، ظرفیت ذخیره سازی : 1TB Fusion drive

iMac 2014

Model PictureModel NameModel IdentifierNumber
iMac (Retina 5K, 27-inch, Late 2014)iMac15,1MF886XX/A
iMac (21.5-inch, Mid 2014) iMac14,4MF883XX/A
iMac14,4MG022XX/A

آیمک (۲۱.۵-اینچ، Late ۲۰۱۳)

سال عرضه : ۲۴/سپتامبر/۲۰۱۳، ۲/مهر/۱۳۹۳

 قیمت زمان عرضه : ۱۲۹۹ دلار

شناسه مدل :  iMac 14,1

شماره مدل : ME086, ME087

جزئیات : پردازنده : 2.7GHz چهار هسته ای اینتل Core i5، حافظه رم : 8GB (Two 4GB) of 1600Mhz DDR3، ظرفیت ذخیره سازی : 1TB (5400-rpm) hard drive

آیمک (۲۷-اینچ، Late ۲۰۱۳)

سال عرضه : ۲۴/سپتامبر/۲۰۱۳، ۲/مهر/۱۳۹۳

 قیمت زمان عرضه : ۱۷۹۹ دلار

شناسه مدل : iMac 14,2

شماره مدل : ME086, ME088

جزئیات : پردازنده : 3.2GHz چهار هسته ای اینتل Core i5، حافظه رم : 8GB (Two 4GB) of 1600MHz DDR3، ظرفیت ذخیره سازی : 1TB 7200-rpm hard drive

iMac 2013

Model PictureModel NameModel IdentifierModel Number
iMac (21.5-inch, Late 2013)iMac14,1ME086XX/A
iMac14,1ME087XX/A
iMac (27-inch, Late 2013) iMac14,2ME086XX/A
iMac14,2ME088XX/A

آیمک ( ۲۱.۵-اینچ، Late ۲۰۱۲)

سال عرضه : ۲۳/اکتبر/۲۰۱۲، ۲/آبان/۱۳۹۱

 قیمت زمان عرضه : ۱۲۹۹ دلار

شناسه مدل : iMac 13,1

شماره مدل : MD093, MD094

جزئیات : پردازنده : 2.7GHz چهار هسته ای، اینتل Core i5، حافظه رم : 8GB (Two 4GB) of 1600MHz DDR3، ظرفیت ذخیره سازی : 1TB 5400-rpm hard drive

آیمک  ( ۲۷-اینچ، Late ۲۰۱۲)

سال عرضه : ۲۳/اکتبر/۲۰۱۲، ۲/آبان/۱۳۹۱

 قیمت زمان عرضه : ۱۷۹۹ دلار

شناسه مدل : iMac 13,2

شماره مدل : MD095, MD096

جزئیات : پردازنده : 2.9GHz چهار هسته ای، اینتل Core i5، حافظه رم : 8GB (Two 4GB) of 1600MHz DDR3، ظرفیت ذخیره سازی : 1TB 7200-rpm hard drive

iMac 2012

Model PictureModel NameModel IdentifierModel Number
iMac (21.5-inch, Late 2012)iMac13,1MD093XX/A
MD094XX/A
iMac (27-inch, Late 2012)iMac13,2MD095XX/A
MD096XX/A

آیمک ( ۲۱.۵-اینچ، Mid ۲۰۱۱)

سال عرضه : ۳/می/۲۰۱۱، ۱۳/اردیبهشت/۱۳۹۰

 قیمت زمان عرضه : ۱۱۹۹ دلار

شناسه مدل : iMac 12.1

شماره مدل : MC309، MC812

جزئیات : پردازنده : 2.5GHz چهار هسته ای اینتل Core i5، حافظه رم : 4GB (Two 2GB) of 1333MHz DDR3، ظرفیت ذخیره سازی : 500GB 7200-rpm hard drive

آیمک (۲۷، اینچ، Mid ۲۰۱۱)

سال عرضه : ۳/می/۲۰۱۱، ۱۳/اردیبهشت/۱۳۹۰

 قیمت زمان عرضه : ۱۶۹۹ دلار

شناسه مدل : iMac 12,2

شماره مدل : MC813, MC814

جزئیات : پردازنده : 2.7GHz چهار هسته ای اینتل Core i 5، حافظه رم : 4GB (Two 2GB) of 1333MHz DDR3، ظرفیت ذخیره سازی : 1TB 7200-rpm hard drive

iMac 2011

Model PictureModel NameModel IdentifierModel Number
iMac (21.5-inch, Mid 2011)iMac12,1MC309XX/A
MC812XX/A
iMac (27-inch, Mid 2011)iMac12,2MC813XX/A
MC814XX/A

آیمک ( ۲۱.۵-اینچ، Mid ۲۰۱۰) 

سال عرضه : ۲۷/جولای/۲۰۱۰، ۵/مرداد/۱۳۸۹

 قیمت زمان عرضه : ۱۱۹۹ دلار 

شناسه مدل : iMac 11,2

شماره مدل : MC508، MC509

جزئیات : پردازنده : 3.06GHz اینتل Core i3، حافظه رم : 4GB (Two 2GB) of 1333MHz DDR3، ظرفیت ذخیره سازی : 500GB 7200-rpm Serial ATA

آیمک  ( ۲۷-اینچ، Mid ۲۰۱۰) 

سال عرضه : ۲۷/جولای/۲۰۱۰، ۵/مرداد/۱۳۸۹

 قیمت زمان عرضه : ۱۶۹۹ دلار 

شناسه مدل : iMac 11,3

شماره مدل : MC510، MC511

جزئیات : پردازنده : 3.2GHz اینتل Core i3، حافظه رم : 4GB (Two 2GB) of 1333MHz DDR3، ظرفیت ذخیره سازی : 1TB 7200-rpm Serial ATA

iMac 2010

Model PictureModel NameModel IdentifierModel Number
iMac (21.5-inch, Mid 2010)iMac11,2MC508XX/A
MC509XX/A
iMac (27-inch, Mid 2010)iMac11,3MC510XX/A
MC511XX/A

آیمک ( ۲۰-اینچ، Mid ۲۰۰۹)

سال عرضه : ۴/مارس/۲۰۰۹، ۱۴/اسفند/۱۳۸۷

 قیمت زمان عرضه : ۱۱۹۹ دلار

شناسه مدل : iMac 9,1

شماره مدل : MB417, MC019

جزئیات : پردازنده : 2.0GHz اینتل Core 2 Duo، حافظه رم : 1GB or 2GB (Two 1GB) of 1066MHz ظرفیت ذخیره سازی : 160GB 7200-rpm Serial ATA

آیمک ( Early ۲۰۰۹)

سال عرضه : ۴/مارس/۲۰۰۹، ۱۴/اسفند/۱۳۸۷

 قیمت زمان عرضه : ۱۴۹۹ دلار

شناسه مدل : iMac 9,1

شماره مدل : MB419, MB418

جزئیات : 2.66GHz، 2.93GHz یا 3.06GHz اینتل Core 2 Duo، حافظه رم : 2GB (Two 1GB) or 4GB (Two 2GB) of 1066MHz DDR3 SDRAM ظرفیت ذخیره سازی : 320GB, 640GB or 1TB 7200-rpm Serial ATA

آیمک (۲۱.۵-اینچ، Late ۲۰۰۹)

سال عرضه : ۲۰/اکتبر/۲۰۰۹، ۲۸/مهر/۱۳۸۸

 قیمت زمان عرضه : ۱۱۹۹ دلار

شناسه مدل : iMac 10,1

شماره مدل : MB950, MB953

جزئیات : 3.06GHz یا 3.33GHz اینتل Core 2 Duo، حافظه رم : 4GB (Two 2GB) of 1066GHz DDR3 SDRAM، ظرفیت ذخیره سازی : 500GB or 1TB 7200-rpm Serial ATA

آیمک  (۲۷-اینچ، Late ۲۰۰۹)

سال عرضه :  ۲۰/اکتبر/۲۰۰۹، ۲۸/مهر/۱۳۸۸

 قیمت زمان عرضه :  ۱۶۹۹ دلار

شناسه مدل : iMac 10,1

شماره مدل : MB952, MB953

جزئیات : 3.06GHz یا 3.33GHz اینتل Core 2 Duo، یا 2.66GHz چهار هسته ای اینتل Core i5 یا 2.8GHz چهار هسته ای اینتل Core i7، حافظه رم : 4GB (two 2GB) of 1066MHz DDR3 SDRAM، ظرفیت ذخیره سازی 1TB 7200-rpm Serial ATA

iMac 2009

Model PictureModel NameModel IdentifierModel Number
iMac (21.5-inch, Late 2009)iMac10,1MB950XX/A
MC413XX/A
iMac (20-inch, Early and Mid 2009)iMac9,1MB417XX/A
MC019XX/A
MC015xx/A
iMac (27-inch, Late 2009)iMac10,1MB952XX/A
MB953XX/A
iMac (24-inch, Early 2009)iMac9,1MB418XX/A
MB419XX/A
MB420xx/A

آیمک (۲۰۰۸) 

سال عرضه : ۲۸/آوریل/۲۰۰۸، ۹/اردیبهشت/۱۳۸۷

 قیمت زمان عرضه : ۱۶۹۹ دلار

شناسه مدل : iMac 8,1

شماره مدل : MB393, MB325, MB391, MB388, MB323, MB324,MB398

جزئیات : پردازنده : 2.4GHz, 2.66GHz, 2.8GHz یا 3.06GHz اینتل Core 2 Duo، حافظه رم 1GB(1GB) or 2GB(two 2GB) of 800MHz DDR2 SDRAM، ظرفیت ذخیره سازی : 250GB or 320GB 7200-rpm Serial ATA

iMac 2008

Model PictureModel NameModel IdentifierModel Number
iMac (20-inch, Early 2008)iMac8,1MB323XX/A
MB324XX/A
MB388XX/A
MB391XX/A
iMac (24-inch, Early 2008)iMac8,1MB325XX/A
MB393XX/A
MB398XX/A

آیمک (۲۰۰۷)

سال عرضه : ۷/آگوست/۲۰۰۷، ۱۶/مرداد/۱۳۸۶

 قیمت زمان عرضه : ۱۷۹۹ دلر

شناسه مدل : iMac 7,1

شماره مدل : MA876, MA877, MB199, MB200, MA876, MB201, MA322

جزئیات : پردازنده : 2.0GHz یا 2.4GHz اینتل Core 2 Duo یا 2.8GHz اینتل Core 2 Extreme، حافظه رم : 1GB (one 1GB) PC2-5300 of 667 MHz DDR2، ظرفیت ذخیره سازی : 250GB or 320GB 7200-rpm Serial ATA

iMac 2007

Model PictureModel NameModel identifierModel Number
iMac (20-inch, Mid 2007)iMac7,1MA876XX/A
MA877XX/A
MB199XX/A
MB200XX/A
MA877XX/A
MA876XX/A
iMac (24-inch, Mid 2007)iMac7,1MA878XX/A
MB201XX/A
MB322XX/A

آیمک (۲۰۰۶)

سال عرضه : ۸/سپتامبر/۲۰۰۶، ۱۷/شهریور/۱۳۸۵

 قیمت زمان عرضه : ۱۴۹۹ دلار

شناسه مدل : iMac 5,1, iMac 5,2, iMac 4,1, iMac 4,2

شماره مدل : MA689, MA590, MA710, MA406, MA200, MA199

جزئیات : پردازنده : 1.83GHz, 2.0GHz, 2.16GHz یا 2.33GHz اینتل Core 2 Duo، حافظه رم : 512MB (two 256MB) or 1GB (two 512MB) PC2-5300 of 667 MHz DDR2، ظرفیت ذخیره سازی : 160GB or 250GB 7200-rpm Serial ATA

iMac 2006

Model PictureModel NameModel IdentifierModel Number
iMac (20-inch, Late 2006)iMac5,1MA589XX/A
iMac (17-inch, Late 2006)iMac5,1MA590XX/A
iMac (17-inch, Late 2006 CD)iMac5,2MA710XX/A
iMac (17-inch ,Mid 2006), 1.83 GHz Intel Core DuoiMac4,2MA406XX/A
iMac (20-inch ,Early 2006), 2.0 GHz Intel Core DuoiMac4,1MA200XX/A
iMac (17-inch,Early 2006), 1.83 GHz Intel Core DuoiMac4,1MA199XX/A

آیمک (۲۰۰۵، G5 iSight)

سال عرضه : ۱۲/اکتبر/۲۰۰۵، ۲۰/مهر/۱۳۸۴

 قیمت زمان عرضه : ۱۶۹۹ دلار

شناسه مدل : iMac 2,1

شماره مدل : MA064, MA063

جزئیات : پردازنده : 1.9GHz or 2.1GHz PowerPc G5 یا Velocity Engine، حافظه رم : 512MB PC2-4200 of 533MHz DDR2 SDRAM، ظرفیت ذخیره سازی : 160GB or 250GB 7200-rpm Serial ATA

آیمک (Ambient Light Sensor G5)

سال عرضه : ۳/می/۲۰۰۵، ۱۳/اردیبهشت/۱۳۸۴

 قیمت زمان عرضه : ۱۷۹۹ دلار

شناسه مدل : iMac 8,2

شماره مدل : M9843, M9844, M9845

جزئیات : پردازنده : 1.8GHz or 2.0GHz Powerpc G5، حافظه رم : 512MB PC3200 of 667MHz DDR400 SDRAM، ظرفیت ذخیره سازی : 160GB or 250GB 7200-rpm Serial ATA

iMac 2005

Model PictureModel NameModel IdentifierModel Number
iMac G5 (Ambient Light Sensor,17 inch), 1.8 GHzPower Mac8,2M9843XX/A
iMac G5 (Ambient Light Sensor, 17inch), 2.0 GHzPower Mac8,2M9844XX/A
iMac G5 (Ambient Light Sensor,20 inch), 2.0 GHzPower Mac8,2M9845XX/A
iMac G5 (iSight,20 inch), 2.1 GHzPower Mac12,1MA064XX/A
iMac G5 (iSight,17 inch), 1.9 GHzPower Mac12,1MA063XX/A

آیمک ( ۲۰۰۴ G5)

سال عرضه : ۳۱/آگوست/۲۰۰۴، ۱۰/شهریور/۸۳

 قیمت زمان عرضه : ۱۸۹۹ دلار

شناسه مدل : PowerMac 8,1

شماره مدل : M9248, M9363, M9249, M9823, M9250, M9824

جزئیات : پردازنده : 1.6GHz or 1.8GHz PowerPc، حافظه رم : 256MB PC3200 DDR SDRAM، ظرفیت ذخیره سازی : 80GB or 160GB 7200-rpm Serial ATA

iMac 2004

Model PictureModel NameModel IdentifierModel Number
iMac G5 (17inch), 1.6 GHzPower Mac8,1M9248XX/A
M9363XX/A
iMac G5 (17inch), 1.8 GHzPower Mac8,1M9249XX/A
M9823XXA
iMac G5 (20inch), 1.8 GHzPower Mac8,1 M9250XX/A
M9824XX/A