مدل نامبر اپل واچ خود را پیدا کنید.

برای اینکه بدانید کدام اپل واچ دارید، از شماره مدل آن استفاده کنید:

  1. اپلیکیشن اپل واچ را در آیفون خود باز کنید.
  2. روی تب My Watch ضربه بزنید، سپس روی General > About ضربه بزنید.
  3. فیلد Model را پیدا کنید. باید شماره قطعه ای را ببینید که با “M” شروع می شود.
  4. روی قسمت Model ضربه بزنید. برای نمایش یک عدد پنج رقمی که با “A” شروع می شود، باید به روز رسانی فیلد را ببینید. این شماره مدل شماست
  5. شماره مدل خود را با مدل های زیر مقایسه کنید.

در ژاپن، اگر اپل واچ سری 2 دارید و شماره قطعه به «J/A» ختم می‌شود، می‌توانید از Apple Pay در دستگاه خود برای حمل و نقل و خرید در فروشگاه‌ها استفاده کنید.

اطلاعات دستگاه‌های اپل واچ Apple Watch

اپل واچ Series 7 (GPS)

قاب 41 میلی متری (مدل: A2473)

قاب 45 میلی متری (مدل:A2474)

Midnight, Starlight, Green, Blue, or (PRODUCT) RED aluminum with a red ring on the Digital Crown

شیشه Ion-X، صفحه نمایش رتینا و پشت سرامیکی

اپل واچ Nike (GPS)

قاب 41 میلی متری (مدل: A2473)

قاب 45 میلی متری (مدل: A2474)

آلومینیوم Midnight یا Starlight

شیشه Ion-X، صفحه نمایش رتینا و پشت سرامیکی با آرم نایک

اپل واچ Series 7 (GPS + سلولار) آلومینیومی

اپل واچ Series 7 (GPS + سلولار) آلومینیومی

قاب 41 میلی متری (مدل: A2475 آمریکای شمالی؛ A2476 اروپا، آسیا و اقیانوسیه و سرزمین اصلی چین)

قاب 45 میلی‌متری (مدل: A2477 آمریکای شمالی؛ A2478 اروپا، آسیا اقیانوسیه و سرزمین اصلی چین)

آلومینیوم نیمه شب، نور ستاره، سبز، آبی یا (محصول) قرمز با حلقه قرمز روی تاج دیجیتال

شیشه Ion-X، صفحه نمایش رتینا و پشت سرامیکی

اپل واچ Nike (GPS + Cellular)

قاب 41 میلی متری (مدل: A2475 آمریکای شمالی؛ A2476 اروپا، آسیا و اقیانوسیه و سرزمین اصلی چین)

قاب 45 میلی‌متری (مدل: A2477 آمریکای شمالی؛ A2478 اروپا، آسیا اقیانوسیه و سرزمین اصلی چین)

آلومینیوم Midnight یا Starlight با حلقه قرمز روی Digital Crown

شیشه Ion-X، صفحه نمایش رتینا و پشت سرامیکی با آرم نایک

اپل واچ Series 7 (GPS + سلولی) فولاد ضد زنگ

قاب 41 میلی متری (مدل: A2475 آمریکای شمالی؛ A2476 اروپا، آسیا و اقیانوسیه و سرزمین اصلی چین)

قاب 45 میلی‌متری (مدل: A2477 آمریکای شمالی؛ A2478 اروپا، آسیا اقیانوسیه و سرزمین اصلی چین)

فولاد ضد زنگ نقره، گرافیت یا طلا با حلقه قرمز روی تاج دیجیتال

کریستال یاقوت کبود، صفحه نمایش رتینا و پشت سرامیکی

اپل واچ Hermès (GPS + Cellular)

اپل واچ Hermès (GPS + Cellular)

قاب 41 میلی متری (مدل: A2475 آمریکای شمالی؛ A2476 اروپا، آسیا و اقیانوسیه و سرزمین اصلی چین)

قاب 45 میلی‌متری (مدل: A2477 آمریکای شمالی؛ A2478 اروپا، آسیا اقیانوسیه و سرزمین اصلی چین)

فولاد ضد زنگ نقره ای یا مشکی فضایی با حلقه قرمز روی تاج دیجیتال

کریستال یاقوت کبود، صفحه نمایش رتینا و پشت سرامیکی با آرم هرمس

اپل واچ Edition (GPS + Cellular) Titanium

اپل واچEdition (GPS + Cellular) Titanium

قاب 41 میلی متری (مدل: A2475 آمریکای شمالی؛ A2476 اروپا، آسیا و اقیانوسیه و سرزمین اصلی چین)

قاب 45 میلی‌متری (مدل: A2477 آمریکای شمالی؛ A2478 اروپا، آسیا اقیانوسیه و سرزمین اصلی چین)

تیتانیوم طبیعی یا فضایی مشکی با حلقه قرمز روی تاج دیجیتال

کریستال یاقوت کبود، صفحه نمایش رتینا و پشت سرامیکی

اپل واچ Series 6 (GPS)

قاب 40 میلی متری (مدل:A2291)

قاب 44 میلی متری (مدل:A2292)

آلومینیوم فضایی خاکستری، طلایی، نقره ای، قرمز یا آبی

شیشه Ion-X، صفحه نمایش رتینا و پشت سرامیکی

اپل واچ Nike (GPS)

اپل واچ Nike (GPS)

قاب 40 میلی متری (مدل:A2291)

قاب 44 میلی متری (مدل:A2292)

آلومینیوم فضایی خاکستری یا نقره ای

شیشه Ion-X، صفحه نمایش رتینا و پشت سرامیکی با آرم نایک

اپل واچ Series 6 (GPS +سلولار) آلومینیومی

اپل واچ Series 6 (GPS +سلولار) آلومینیومی

قاب 40 میلی متری (مدل: A2293 آمریکای شمالی؛ A2375 اروپا، آسیا و اقیانوسیه و سرزمین اصلی چین)

قاب 44 میلی متری (مدل: A2294 آمریکای شمالی؛ A2376 اروپا، آسیا اقیانوسیه و سرزمین اصلی چین)

فضای آلومینیومی خاکستری، طلایی، نقره ای، قرمز یا آبی با حلقه قرمز روی Digital Crown

شیشه Ion-X، صفحه نمایش رتینا و پشت سرامیکی

اپل واچ Nike (GPS + Cellular)

اپل واچ Nike (GPS + Cellular)

قاب 40 میلی متری (مدل: A2293 آمریکای شمالی؛ A2375 اروپا، آسیا و اقیانوسیه و سرزمین اصلی چین)

قاب 44 میلی متری (مدل: A2294 آمریکای شمالی؛ A2376 اروپا، آسیا اقیانوسیه و سرزمین اصلی چین)

آلومینیوم خاکستری یا نقره ای را با یک حلقه قرمز روی تاج دیجیتال قرار دهید

شیشه Ion-X، صفحه نمایش رتینا و پشت سرامیکی با آرم نایک

 

اپل واچ Series 6 (GPS + سلولی) فولاد ضد زنگ

اپل واچ Series 6 (GPS + سلولی) فولاد ضد زنگ

قاب 40 میلی متری (مدل: A2293 آمریکای شمالی؛ A2375 اروپا، آسیا و اقیانوسیه و سرزمین اصلی چین)

قاب 44 میلی متری (مدل: A2294 آمریکای شمالی؛ A2376 اروپا، آسیا اقیانوسیه و سرزمین اصلی چین)

فولاد ضد زنگ نقره، فولاد ضد زنگ گرافیت، یا فولاد ضد زنگ طلا، با حلقه قرمز روی تاج دیجیتال

کریستال یاقوت کبود، صفحه نمایش رتینا و پشت سرامیکی

اپل واچ Hermès (GPS + Cellular)

اپل واچ Hermès (GPS + Cellular)

قاب 40 میلی متری (مدل: A2293 آمریکای شمالی؛ A2375 اروپا، آسیا و اقیانوسیه و سرزمین اصلی چین)

قاب 44 میلی متری (مدل: A2294 آمریکای شمالی؛ A2376 اروپا، آسیا اقیانوسیه و سرزمین اصلی چین)

فولاد ضد زنگ نقره ای یا فولاد ضد زنگ سیاه فضایی با حلقه قرمز روی تاج دیجیتال

کریستال یاقوت کبود، صفحه نمایش رتینا و پشت سرامیکی با آرم هرمس

اپل واچEdition (GPS + Cellular) Titanium

قاب 40 میلی متری (مدل: A2293 آمریکای شمالی؛ A2375 اروپا، آسیا و اقیانوسیه و سرزمین اصلی چین)

قاب 44 میلی متری (مدل: A2294 آمریکای شمالی؛ A2376 اروپا، آسیا اقیانوسیه و سرزمین اصلی چین)

تیتانیوم یا تیتانیوم سیاه فضایی با حلقه قرمز روی تاج دیجیتال

کریستال یاقوت کبود، صفحه نمایش رتینا و پشت سرامیکی

اپل واچ SE (GPS)

قاب 40 میلی متری (مدل:A2351)

قاب 44 میلی متری (مدل:A2352)

آلومینیوم خاکستری، طلایی یا نقره ای فضایی

شیشه Ion-X، صفحه نمایش رتینا و پشت سرامیکی

اپل واچ نایک (GPS)

قاب 40 میلی متری (مدل:A2351)

قاب 44 میلی متری (مدل:A2352)

آلومینیوم فضایی خاکستری یا نقره ای

شیشه Ion-X، کریستال یاقوت کبود، صفحه نمایش رتینا و پشت سرامیکی با آرم نایک

اپل واچ SE (GPS + Cellular) آلومینیومی

کیس 40 میلی متری (مدل: A2353 آمریکای شمالی؛ A2355 اروپا، آسیا اقیانوسیه و سرزمین اصلی چین)

کیس 44 میلی متری (مدل: A2354 آمریکای شمالی؛ A2356 اروپا، آسیا اقیانوسیه و سرزمین اصلی چین)

آلومینیوم خاکستری، طلایی یا نقره ای را با یک حلقه قرمز روی تاج دیجیتال قرار دهید

شیشه Ion-X، کریستال یاقوت کبود، صفحه نمایش رتینا و پشت سرامیکی

اپل واچ Nike (GPS + Cellular)

اپل واچ Nike (GPS + Cellular)

قاب 40 میلی متری (مدل: A2353 آمریکای شمالی؛ A2355 اروپا، آسیا اقیانوسیه و سرزمین اصلی چین)

قاب 44 میلی متری (مدل: A2354 آمریکای شمالی؛ A2356 اروپا، آسیا اقیانوسیه و سرزمین اصلی چین)

آلومینیوم خاکستری یا نقره ای را با یک حلقه قرمز روی تاج دیجیتال قرار دهید

شیشه Ion-X، کریستال یاقوت کبود، صفحه نمایش رتینا و پشت سرامیکی با آرم نایک

اپل واچ Series 5 (GPS)

اپل واچ Series 5 (GPS)

قاب 40 میلی متری (مدل:A2092)

قاب 44 میلی متری (مدل:A2093)

آلومینیوم خاکستری، طلایی یا نقره ای فضایی

شیشه Ion-X، صفحه نمایش رتینا و پشت سرامیکی

اپل واچ نایک (GPS)

قاب 40 میلی متری (مدل:A2092)

قاب 44 میلی متری (مدل:A2093)

آلومینیوم فضایی خاکستری یا نقره ای

شیشه Ion-X، کریستال یاقوت کبود، صفحه نمایش رتینا و پشت سرامیکی با آرم نایک

اپل واچ Series 5 (GPS + سلولار) آلومینیومی

اپل واچ Series 5 (GPS + سلولار) آلومینیومی

قاب 40 میلی متری (مدل: A2094 آمریکای شمالی؛ A2156 اروپا، آسیا و اقیانوسیه و سرزمین اصلی چین)

قاب 44 میلی متری (مدل: A2095 آمریکای شمالی؛ A2157 اروپا، آسیا و اقیانوسیه و سرزمین اصلی چین)

آلومینیوم خاکستری، طلایی یا نقره ای را با یک حلقه قرمز روی تاج دیجیتال قرار دهید

شیشه Ion-X، کریستال یاقوت کبود، صفحه نمایش رتینا و پشت سرامیکی

اپل واچ نایک (GPS + Cellular)

قاب 40 میلی متری (مدل: A2094 آمریکای شمالی؛ A2156 اروپا، آسیا و اقیانوسیه و سرزمین اصلی چین)

قاب 44 میلی متری (مدل: A2095 آمریکای شمالی؛ A2157 اروپا، آسیا و اقیانوسیه و سرزمین اصلی چین)

آلومینیوم خاکستری یا نقره ای را با یک حلقه قرمز روی تاج دیجیتال قرار دهید

شیشه Ion-X، کریستال یاقوت کبود، صفحه نمایش رتینا و پشت سرامیکی با آرم نایک

اپل واچ Series 5 (GPS + سلولی) فولاد ضد زنگ

اپل واچ Series 5 (GPS + سلولی) فولاد ضد زنگ

قاب 40 میلی متری (مدل: A2094 آمریکای شمالی؛ A2156 اروپا، آسیا و اقیانوسیه و سرزمین اصلی چین)

قاب 44 میلی متری (مدل: A2095 آمریکای شمالی؛ A2157 اروپا، آسیا و اقیانوسیه و سرزمین اصلی چین)

فولاد ضد زنگ، فولاد ضد زنگ سیاه فضایی، یا فولاد ضد زنگ طلایی، با حلقه قرمز روی تاج دیجیتال

کریستال یاقوت کبود، صفحه نمایش رتینا و پشت سرامیکی

اپل واچ Hermès (GPS + Cellular)

قاب 40 میلی متری (مدل: A2094 آمریکای شمالی؛ A2156 اروپا، آسیا و اقیانوسیه و سرزمین اصلی چین)

قاب 44 میلی متری (مدل: A2095 آمریکای شمالی؛ A2157 اروپا، آسیا و اقیانوسیه و سرزمین اصلی چین)

فولاد ضد زنگ یا فولاد ضد زنگ سیاه فضایی با حلقه قرمز روی تاج دیجیتال

کریستال یاقوت کبود، صفحه نمایش رتینا و پشت سرامیکی با آرم هرمس

اپل واچ Edition (GPS + Cellular) Titanium

اپل واچEdition (GPS + Cellular) Titanium

قاب 40 میلی متری (مدل: A2094 آمریکای شمالی؛ A2156 اروپا، آسیا و اقیانوسیه و سرزمین اصلی چین)

قاب 44 میلی متری (مدل: A2095 آمریکای شمالی؛ A2157 اروپا، آسیا و اقیانوسیه و سرزمین اصلی چین)

تیتانیوم تیره یا روشن با حلقه قرمز روی تاج دیجیتال

کریستال یاقوت کبود، صفحه نمایش رتینا و پشت سرامیکی

اپل واچ Edition (GPS + Cellular) سرامیک

قاب 40 میلی متری (مدل: A2094 آمریکای شمالی؛ A2156 اروپا، آسیا و اقیانوسیه و سرزمین اصلی چین)

قاب 44 میلی متری (مدل: A2095 آمریکای شمالی؛ A2157 اروپا، آسیا و اقیانوسیه و سرزمین اصلی چین)

سرامیک سفید با حلقه قرمز روی تاج دیجیتال

کریستال یاقوت کبود، صفحه نمایش رتینا و پشت سرامیکی

اپل واچ Series 4 (GPS)

قاب 40 میلی متری (مدل:A1977)

قاب 44 میلی متری (مدلA1978:)

آلومینیوم خاکستری، طلایی یا نقره ای فضایی

شیشه Ion-X، صفحه نمایش رتینا و پشت سرامیکی

اپل واچ نایک + (GPS)

اپل واچ نایک + (GPS)

قاب 04 میلی متری (مدل:A1977)

قاب 44 میلی متری (مدل:A1978)

آلومینیوم فضایی خاکستری یا نقره ای

شیشه Ion-X، صفحه نمایش رتینا و پشت سرامیکی با آرم نایک

اپل واچ Series 4 (GPS + سلولار) آلومینیومی

اپل واچ Series 4 (GPS + سلولار) آلومینیومی

قاب 40 میلی متری (مدل: A1975 آمریکای شمالی، A2007 اروپا، آسیا اقیانوسیه و سرزمین اصلی چین)

قاب 44 میلی متری (مدل: A1976 آمریکای شمالی، A2008 اروپا، آسیا و اقیانوسیه و سرزمین اصلی چین)

آلومینیوم خاکستری، طلایی یا نقره ای را با یک حلقه قرمز روی تاج دیجیتال قرار دهید

شیشه Ion-X، کریستال یاقوت کبود، صفحه نمایش رتینا و پشت سرامیکی

 

اپل واچ Nike (GPS + Cellular)

اپل واچ Nike (GPS + Cellular)

قاب 40 میلی متری (مدل: A1975 آمریکای شمالی، A2007 اروپا، آسیا اقیانوسیه و سرزمین اصلی چین)

قاب 44 میلی متری (مدل: A1976 آمریکای شمالی، A2008 اروپا، آسیا و اقیانوسیه و سرزمین اصلی چین)

آلومینیوم خاکستری یا نقره ای را با یک حلقه قرمز روی تاج دیجیتال قرار دهید

شیشه Ion-X، کریستال یاقوت کبود، صفحه نمایش رتینا و پشت سرامیکی با آرم نایک

کریستال یاقوت کبود، صفحه نمایش رتینا و پشت سرامیکی

اپل واچ Series 4 (GPS + سلولی) فولاد ضد زنگ

اطلاعات اپل واچ سری 4 (Series 4)

قاب 40 میلی متری (مدل: A1975 آمریکای شمالی، A2007 اروپا، آسیا اقیانوسیه و سرزمین اصلی چین)

قاب 44 میلی متری (مدل: A1976 آمریکای شمالی، A2008 اروپا، آسیا و اقیانوسیه و سرزمین اصلی چین)

فولاد ضد زنگ، فولاد ضد زنگ سیاه فضایی، یا فولاد ضد زنگ طلایی، با حلقه قرمز روی تاج دیجیتال

کریستال یاقوت کبود، صفحه نمایش رتینا و پشت سرامیکی

اپل واچ Hermès (GPS + Cellular)

اپل واچ Hermès (GPS + Cellular)

قاب 40 میلی متری (مدل: A1975 آمریکای شمالی، A2007 اروپا، آسیا اقیانوسیه و سرزمین اصلی چین)

قاب 44 میلی متری (مدل: A1976 آمریکای شمالی، A2008 اروپا، آسیا و اقیانوسیه و سرزمین اصلی چین)

استیل ضد زنگ با حلقه قرمز روی تاج دیجیتال

کریستال یاقوت کبود، صفحه نمایش رتینا و پشت سرامیکی با آرم هرمس

 

اپل واچ Series 3 (GPS)

اطلاعات اپل واچ سری 3 (Series 3)

قاب 38 میلی متری (مدل:A1858)

قاب 42 میلی متری (مدل:A1859)

آلومینیوم خاکستری، طلایی یا نقره ای فضایی

شیشه Ion-X، صفحه نمایش رتینا و پشتی کامپوزیت

اپل واچ نایک + (GPS)

اپل واچ نایک + (GPS)

قاب 40 میلی متری (مدل: A2094 آمریکای شمالی؛ A2156 اروپا، آسیا و اقیانوسیه و سرزمین اصلی چین)

قاب 44 میلی متری (مدل: A2095 آمریکای شمالی؛ A2157 اروپا، آسیا و اقیانوسیه و سرزمین اصلی چین)

سرامیک سفید با حلقه قرمز روی تاج دیجیتال

کریستال یاقوت کبود، صفحه نمایش رتینا و پشت سرامیکی

اپل واچ Series 3 (GPS + سلولار) آلومینیومی

اپل واچ Series 3 (GPS + سلولار) آلومینیومی

قاب 38 میلی‌متری (مدل: A1860 آمریکا، A1889  اروپا و آسیا و اقیانوسیه، A1890 سرزمین اصلی چین)

قاب 42 میلی متری (مدل:  A1861 Americas، A1891  اروپا و آسیا و اقیانوسیه، A1892 سرزمین اصلی چین)

آلومینیوم خاکستری، طلایی یا نقره‌ای را با کلاه قرمز روی تاج دیجیتال قرار دهید

شیشه Ion-X، صفحه نمایش رتینا و پشت سرامیکی

 

اپل واچ Nike (GPS + Cellular)

اپل واچ Nike (GPS + Cellular)

قاب 38 میلی‌متری (مدل: A1860 آمریکا، A1889  اروپا و آسیا و اقیانوسیه، A1890 سرزمین اصلی چین)

قاب 42 میلی متری (مدل : A1861 Americas،A1891 اروپا و آسیا و اقیانوسیه، A1892 سرزمین اصلی چین)

آلومینیوم خاکستری یا نقره ای با کلاه قرمز روی تاج دیجیتال

شیشه Ion-X، صفحه نمایش رتینا و پشت سرامیکی با آرم نایک

اپل واچ Series 3 (GPS + سلولی) فولاد ضد زنگ

قاب 38 میلی‌متری (مدل: A1860 آمریکا، A1889  اروپا و آسیا و اقیانوسیه، A1890 سرزمین اصلی چین)

قاب 42 میلی متری (مدل:  A1861 Americas،A1891 اروپا و آسیا و اقیانوسیه، A1892 سرزمین اصلی چین)

فولاد ضد زنگ سیاه فضایی یا فولاد ضد زنگ با کلاه قرمز روی تاج دیجیتال

کریستال یاقوت کبود، صفحه نمایش رتینا و پشت سرامیکی

اپل واچ Hermès (GPS + Cellular)

قاب 38 میلی‌متری (مدل: A1860 آمریکا، A1889 اروپا و آسیا و اقیانوسیه، A1890 سرزمین اصلی چین)

قاب 42 میلی متری (مدل:  A1861 Americas، A1891 اروپا و آسیا و اقیانوسیه، A1892 سرزمین اصلی چین)

فولاد ضد زنگ با کلاه قرمز روی تاج دیجیتال

کریستال یاقوت کبود، صفحه نمایش رتینا و پشت سرامیکی با آرم هرمس

اپل واچEdition (GPS + Cellular)

اپل واچEdition (GPS + Cellular)

قاب 38 میلی‌متری (مدل: A1860 آمریکا، A1889  اروپا و آسیا و اقیانوسیه، A1890 سرزمین اصلی چین)

قاب 42 میلی متری (مدل:  A1861 Americas، A1891 اروپا و آسیا و اقیانوسیه، A1892 سرزمین اصلی چین)

سرامیک سفید یا خاکستری با کلاه قرمز روی تاج دیجیتال

کریستال یاقوت کبود، صفحه نمایش رتینا و پشت سرامیکی

اپل واچ Series 2 آلومینیومی

اطلاعات اپل واچ سری 2 (Series 2)

قاب 38 میلی متری (مدل: A1757)

قاب 42 میلی متری (مدل: A1758)

خاکستری فضایی، طلایی، رزگلد یا آلومینیوم نقره ای

شیشه Ion-X، صفحه نمایش رتینا و پشت سرامیکی

اپل واچ نایک

اپل واچ نایک

قاب 38 میلی متری (مدل: A1757)

قاب 42 میلی متری (مدل: A1758)

آلومینیوم فضایی خاکستری یا نقره ای

شیشه Ion-X، صفحه نمایش رتینا و پشت سرامیکی با آرم نایک

اپل واچ Series 2 فولاد ضد زنگ

اپل واچ Series 2 فولاد ضد زنگ

قاب 38 میلی متری (مدل: A1757)

قاب 42 میلی متری (مدل: A1758)

فولاد ضد زنگ سیاه فضایی یا فولاد ضد زنگ

کریستال یاقوت کبود، صفحه نمایش رتینا و پشت سرامیکی

اپل واچ Hermès

اپل واچ Hermès

قاب 38 میلی متری (مدل: A1757)

قاب 42 میلی متری (مدل: A1758)

فولاد ضد زنگ

کریستال یاقوت کبود، صفحه نمایش رتینا و پشت سرامیکی با آرم هرمس

اپل واچ Edition (GPS + Cellular) سرامیک

اپل واچ Edition

قاب 38 میلی متری (مدل: A1816)

قاب 42 میلی متری (مدل: A1817)

سرامیک سفید

کریستال یاقوت کبود، صفحه نمایش رتینا و پشت سرامیکی

اپل واچ Series 1 آلومینیومی

اطلاعات اپل واچ سری 1 (Series 1)

قاب 38 میلی متری (مدل: A1802)

قاب 42 میلی متری (مدل: A1803)

خاکستری فضایی، طلایی، رزگلد یا آلومینیوم نقره ای

شیشه Ion-X، صفحه نمایش رتینا و پشتی کامپوزیت

اپل واچ

اطلاعات اپل واچ (1st generation)

قاب 38 میلی متری (مدل:  A1553)

قاب 42 میلی متری (مدل: A1554)

فولاد ضد زنگ سیاه فضایی یا فولاد ضد زنگ

کریستال یاقوت کبود، صفحه نمایش رتینا و پشت سرامیکی

اپل واچ اسپورت

اطلاعات اپل واچ اسپرت (1st generation)

قاب 38 میلی متری (مدل: A1553)

قاب 42 میلی متری (مدل: A1554)

خاکستری فضایی، طلایی، رزگلد یا آلومینیوم نقره ای

شیشه Ion-X، صفحه نمایش رتینا و پشتی کامپوزیت

اپل واچ هرمس

اپل واچ هرمس

قاب 38 میلی متری (مدل: A1553)

قاب 42 میلی متری (مدل: A1554)

فولاد ضد زنگ

کریستال یاقوت کبود، صفحه نمایش رتینا و پشت سرامیکی با آرم هرمس

اپل واچ Edition

قاب 38 میلی متری (مدل: A1553)

قاب 42 میلی متری (مدل: A1554)

طلای زرد 18 عیار با کلاه قرمز، آبی یا مشکی

رزگلد 18 عیار با کلاه سفید، آبی یا مشکی

کریستال یاقوت کبود، صفحه نمایش رتینا و پشت سرامیکی

 

 

مشاهده برگه در سایت اپل

انواع بند و استند اپل واچ