شهر نمایندگیمدت زمان ارسال
آمل۲۴
آستارا۲۴
اهواز۴۸
اراک۲۴
آزادشهر۲۴
اصفهان۲۴
ایلام۲۴
هشتگرد۲۴
بیرجند۷۲
اردبیل۲۴
ارومیه۴۸
آبادان۴۸
بروجرد۲۴
بوشهر۷۲
بندرعباس۹۶
گنبد۲۴
بجنورد۴۸
بندر انزلی۲۴
بابل۲۴
تنکابن۲۴
تبریز۲۴
خرم آباد۲۴
رشت۲۴
دامغان۲۴
زنجان۲۴
زاهدان۷۲
سنندج۲۴
بابلسر۲۴
ساری۲۴
سمنان۲۴
شهر کرد۲۴
شیراز۴۸
چالوس۲۴
عسلویههوایی ۴۸
قزوین۴۸
قم۴۸
کاشان۴۸
کرمان۴۸
کرمانشاه ۲۴
کرج ۲۴
کیشهوایی ۴۸
گرگان۲۴
فریدون‌کنار۲۴
لاهیجان۲۴
مشهد۴۸
نیشابور۲۴
همدان۲۴
یاسوج۷۲
یزد۲۴
بهشهر۲۴
لنگرود۲۴
شاهرود۲۴
نور۲۴
نوشهر۲۴
سیرجان۷۲
بم۴۸
محمودآباد۲۴
رویان۲۴
ایزد شهر۲۴
مشهد۴۸
خرمشهر۴۸
اردکان۲۴
میبد۲۴
قائم شهر۲۴
دزفول۴۸
چابهارهوایی ۴۸
شوش۴۸
بوکان۴۸
اندیمشک۴۸
آران و بیدگل۲۴
اسلامشهر۲۴
رباط کریم۲۴
چهاردانگه۲۴
شورآباد۲۴
کهریزک۲۴
مرودشت۴۸
قشمهوایی ۷۲
شهریار۲۴
ابهر۲۴
خرمدره۲۴
رفسنجان۴۸
سبزوار۲۴
ماهشهر۴۸
بندر امام خمینی۴۸
ساوه۲۴
قرچک۲۴
ورامین۲۴
پیشوا۲۴
مهاباد۴۸
پیرانشهر۴۸
پاکدشت۲۴
قیامدشت۲۴
شریف‌آباد۲۴
سقز۴۸