برای مشاهده جزئیات دستگاه‌ها بر روی یکی از لینک‌های زیر کلیک نمایید: MacBook Air (2017) – MacBook Air (2015) – MacBook Air (2014) – MacBook Air (2013) – iMacBook Air (2012) – MacBook Air (2011) – MacBook Air (2010) – MacBook Air (2009) – MacBook Air (2008)

مک بوک ایر (۱۳-اینچ، ۲۰۱۷)

رنگ : نقره ای 

سال عرضه : ۵/ژوئن/۲۱۰۷، ۱۵/خرداد/۱۳۹۶

قیمت زمان عرضه : ۹۹۹ دلار

شناسه مدل : MacBookAir 7,2

شماره مدل : MQD32, MQD42, MQD52

سیستم عامل : Mac OS High Sierra 

جزئیات : پردازنده : 1.6GHz دو هسته ای اینتل Core i5، حافظه رم: 8GB of 1600MHz LPDDR3، ظرفیت ذخیره سازی : 128GB or 256GB PCIe-based SSD onboard

 

MacBook Air (2017)

Model PictureModel NameModel IdentifierModel NumberConfiguration

MacBook Air (13-inch, 2017)MacBookAir7,2MQD32xx/AMBAIR 13.3/1.8/8/128FLASH
MQD42xx/AMBAIR 13.3/1.8/8/256FLASH
MQD52xx/AMBAIR 13.3/1.8/8/512FLASH

مک بوک ایر (۱۳-اینچ، Early ۲۰۱۵)

رنگ : نقره ای

سال عرضه : ۱۰/مارچ/۲۰۱۵، ۱۹/اسفند/۱۳۹۴

قیمت زمان عرضه : ۹۹۹ دلار

شناسه مدل :MacBookAir 7,1

سیستم عامل :

شماره مدل : MJVE2, MJVG2, MMGF2, MMGG2

جزئیات : پردازنده 1.6GHz دو هسته ای Core i5، حافظه رم : 4GB or 8GB of 1600MHz LPDDR3، ظرفیت ذخیره سازی : 128GB or 256GB PCIe-based flash storage

مک بوک ایر (۱۱-اینچ، Early ۲۰۱۵)

رنگ : نقره ای

سال عرضه : ۱۰/مارس/۲۰۱۵، ۱۹/اسفند/۱۳۹۳

قیمت زمان عرضه : ۸۹۹ دلار

شناسه مدل : MacBookAir7,1

سیستم عامل :

شماره مدل : MJVM2, MJVP2

جزئیات : پردازنده : 1.6GHz دو هسته ای Core i5، حافظه رم : 4GB or 8GB of 1600MHz LPDDR3، ظرفیت ذخیره سازی : 128GB or 256GB PCIe-based flash storage

MacBook Air (2015)

Model PictureModel NameModel IdentifierModel NumberConfiguration


MacBook Air (13-inch, Early 2015)MacBookAir7,2MJVE2LL/AMBAIR 13.3/1.6/4/128FLASH
MJVG2LL/AMBAIR 13.3/1.6/4/256FLASH


MacBook Air (11-inch, Early 2015)MacBookAir7,1MJVM2LL/AMBAIR 11.6/1.6/4/128FLASH
MJVP2LL/AMBAIR 11.6/1.6/4/256FLASH

مک بوک ایر (۱۳-اینچ، ۲۰۱۴)

رنگ : نقره ای

سال عرضه : ۲۹/آوریل/۲۰۱۴، ۹/اردیبهشت/۱۳۹۳

قیمت زمان عرضه : ۹۹۹ دلار

شناسه مدل :MacBookAir 6,2

سیستم عامل :

شماره مدل : MD670, MD671

جزئیات : پردازنده 1.4GHz دو هسته ای Core i5، حافظه رم : 4GB of 1600MHz LPDDR3، ظرفیت ذخیره سازی : 128GB or 256GB PCIe-based flash storage

مک بوک ایر (۱۱-اینچ، ۲۰۱۴)

رنگ : نقره ای

سال عرضه : ۲۹/آوریل/۲۰۱۴، ۹/اردیبهشت/۱۳۹۳

قیمت زمان عرضه : ۸۹۹ دلار

شناسه مدل : MacBookAir 6,1

سیستم عامل :

شماره مدل : MD711, MD712

جزئیات : پردازنده : 1.4GHz دو هسته ای Core i5، حافظه رم : 4GB of 1600MHz LPDDR3، ظرفیت ذخیره سازی : 128GB or 256GB PCIe-based flash storage

 

MacBook Air (2014)

Model PictureModel NameModel IdentifierModel NumberConfiguration
MacBook Air (13-inch, Early 2014)MacBookAir6,2MD760xx/BMBAIR 13.3/1.4/4/128FLASH
MD761xx/BMBAIR 13.3/1.4/4/256FLASH
MacBook Air (11-inch, Early 2014)MacBookAir6,1MD711xx/BMBAIR 11.6/1.4/4/128FLASH
MD712xx/BMBAIR 11.6/1.4/4/256FLASH

مک بوک ایر (۱۳-اینچ، ۲۰۱۳)

رنگ : نقره ای

سال عرضه : ۱۰/ژوئن/۲۰۱۳، ۲۰/خرداد/۱۳۹۲

قیمت زمان عرضه : ۱۰۹۹ دلار

شناسه مدل : MacBookAir 6,2

سیستم عامل :

شماره مدل : MD760, MD761

جزئیات : پردازنده : 1.3GHz دو هسته ای اینتل Core i5، حافظه رم : 4GB of 1600MHz LPDDR3، ظرفیت ذخیره سازی : 128GB or 256GB Flash Storage

مک بوک ایر (۱۱-اینچ، ۲۰۱۳)

رنگ : نقره ای

سال عرضه : ۱۰/ژوئن/۲۰۱۳، ۲۰/خرداد/۱۳۹۲

قیمت زمان عرضه : ۹۹۹ دلار

شناسه مدل : MacBookAir 6,1

سیستم عامل : 

شماره مدل : MD711, MD712

جزئیات : پردازنده : 1.3GHz دو هسته ای اینتل Core i5، حافظه رم : 4GB 1600MHz LPDDR3، ظرفیت ذخیره سازی : 128GB or 256GB flash storage

 

MacBook Air (2013)

Model PictureModel NameModel IdentifierModel NumberConfiguration
MacBook Air (13-inch, Mid 2013)MacBookAir6,2MD760xx/AMBAIR 13.3/1.3/4/128FLASH
MD761xx/AMBAIR 13.3/1.3/4/256FLASH
MacBook Air (11-inch, Mid 2013)MacBookAir6,1MD711xx/AMBAIR 11.6/1.3/4/128FLASH
MD712xx/AMBAIR 11.6/1.3/4/256FLASH

مک بوک ایر (۱۳-اینچ، ۲۰۱۲)

رنگ : نقره ای

سال عرضه : ۱۱/ژوئن/ ۲۰۱۲، ۲۲/خرداد/۱۳۹۱

قیمت زمان عرضه : ۱۱۹۹ دلار

شناسه مدل : MacBookAir 5,2

سیستم عامل : 

شماره مدل : MD231, MD232

جزئیات : پردازنده 1.8GHz دو هسته ای اینتل Core i5، حافظه رم : 4GB of 1600MHz DDR3L

ظرفیت ذخیره سازی : 128GB or 256GB flash storage

مک بوک ایر ( ۱۱-اینچ، ۲۰۱۲)

رنگ : نقره ای

سال عرضه : ۱۱/ژوئن/ ۲۰۱۲، ۲۲/خرداد/۱۳۹۱

قیمت زمان عرضه : ۹۹۹ دلار

شناسه مدل : MacBook Air 5,1

سیستم عامل : 

شماره مدل : MD223, MD224

جزئیات : پردازنده : 1.7GHz دو هسته ای اینتل Core i5، حافظه رم : 4GB of 1600MHz DDR3L، ظرفیت ذخیره سازی : 64GB or 128GB flash storage

MacBook Air (2012)

Model PictureModel NameModel IdentifierModel NumberConfiguration
MacBook Air (13-inch, Mid 2012)MacBookAir5,2MD231xx/AMBAIR 13.3/1.8/4/128FLASH
MD232xx/AMBAIR 13.3/2.0/4/256FLASH
MacBook Air (11-inch, Mid 2012)MacBookAir5,1MD223xx/AMBAIR 11.6/1.7/4/64FLASH
MD224xx/A MBAIR 11.6/2.0/4/128FLASH

مک بوک ایر (۱۳-اینچ، ۲۰۱۱)

رنگ : نقره ای

سال عرضه : ۲۰/جولای/۲۰۱۱، ۲۹/تیر/۱۳۹۰

قیمت زمان عرضه : ۱۲۹۹ دلار

شناسه مدل : MacBookAir 4,2

سیستم عامل :

شماره مدل : MC968, MC969

جزئیات : پردازنده : 1.6GHz دو هسته ای اینتل Core i5، حافظه رم : 2GB or 4GB of 1333MHz DDR3، ظرفیت ذخیره سازی : 128GB or 256GB flash storage 

مک بوک ایر (۱۱-اینچ، ۲۰۱۱)

رنگ : نقره ای 

سال عرضه : ۲۰/جولای/۲۰۱۱، ۲۹/تیر/۱۳۹۰

قیمت زمان عرضه : ۹۹۹ دلار 

شناسه مدل : MacBookAir 4,1

سیستم عامل : 

شماره مدل : MC968, MC969

جزئیات : پردازنده : 1.6GHz دو هسته ای اینتل Core i5، حافظه رم : 2GB or 4GB of 1333MHz DDR3، ظرفیت ذخیره سازی : 64GB or 128GB flash storage

 

MacBook Air (2011)

Model PictureModel NameModel IdentifierModel NumberConfiguration
MacBook Air (13-inch, Mid 2011)MacBookAir4,2MC965xx/AMBAIR 13.3/1.7/4/128FLASH
MC966xx/AMBAIR 13.3/1.7/4/256FLASH
MacBook Air (11-inch, Mid 2011)MacBookAir4,1MC968xx/AMBAIR 11.6/1.6/2/64FLASH
MC969xx/AMBAIR 11.6/1.6/4/128FLASH

مک بوک ایر (۱۳-اینچ، ۲۰۱۰)

رنگ : نقره ای

سال عرضه : ۲۰/اکتبر/۲۰۱۰، ۲۸/مهر/۱۳۸۹

قیمت زمان عرضه : ۱۲۹۹ دلار

شناسه مدل : MacBookAir 3,2

سیستم عامل :

شماره مدل : MC503, MC504

جزئیات : پردازنده : 1.8GHz اینتل Core 2 Duo، حافظه رم : 2GB of 1066MHz DDR3 SDRAM، ظرفیت ذخیره سازی : 12GB or 256GB flash 

مک بوک ایر (۱۱-اینچ، ۲۰۱۰)

رنگ : نقره ای

سال عرضه : ۲۰/اکتبر/۲۰۱۰، ۲۸/مهر/۱۳۸۹

قیمت زمان عرضه : ۹۹۹ دلار

شناسه مدل : MacBookAir 3,1

سیستم عامل :

شماره مدل : MC505, MC506

جزئیات : پردازنده : 1.4GHz اینتل Core 2 Duo، حافظه رم : 2GB of 1066MHz DDR3 SDRAM، ظرفیت ذخیره سازی : 64GB or 128GB flash

 

MacBook Air (2010)

Model PictureModel NameModel IdentifierModel NumberConfiguration
MacBook Air (13-inch, Late 2010)MacBookAir3,2MC503xx/AMBAIR13.3/1.86/2/128FLASH
MC504xx/AMBAIR13.3/1.86/2/256FLASH
MacBook Air (11-inch, Late 2010)MacBookAir3,1 MC505xx/AMBAIR 11.6/1.4/2/64FLASH
MC506xx/AMBAIR 11.6/1.4/2/128FLASH

مک بوک ایر ( ۲۰۰۹) 

رنگ : نقره ای

سال عرضه : ۸/ژوئن/۲۰۰۹، ۱۸/خرداد/۱۳۸۸

قیمت زمان عرضه : ۱۴۹۹ دلار

شناسه مدل : MacBookAir 2,1

سیستم عامل :

شماره مدل : MC505, MC233, MC234

جزئیات : پردازنده : 1.86GHz یا 2.13GHz اینتل Core 2 Duo، حافظه رم : 2GB of 1066MHz DDR3 SDRAM، ظرفیت ذخیره سازی : 120GB 4200-rpm Serial ATA hard disk or 128GB solid-state drive

 

MacBook Air (2009)

Model PictureModel NameModel IdentifierModel NumberConfiguration
MacBook Air (Mid 2009)MacBookAir2,1MC233xx/AMBAIR 13.3/1.86/2/120HDD
MC234xx/AMBAIR13.3/2.13/2/128FLASH

مک بوک ایر (۲۰۰۸) 

رنگ : نقره ای

سال عرضه : ۱۴/اکتبر/۲۰۰۸، ۲۵/مهر/۱۳۸۷

قیمت زمان عرضه : ۱۷۹۹ دلار

شناسه مدل : MacBookAir 2,1

سیستم عامل : 

شماره مدل : MB543, MB940

جزئیات : پردازنده : 1.6GHz یا 1.86GHz اینتل Core 2 Duo، حافظه رم : 2GB of 1066MHz DDR3 SDRAM، ظرفیت ذخیره سازی : 120GB 4200-rpm Serial ATA یا 128GB solid-state drive

مک بوک ایر 

رنگ : نقره ای

سال عرضه : ۱۵/ژانویه/۲۰۰۸، ۲۵/دی/۱۳۸۶

قیمت زمان عرضه : ۱۷۹۹ دلار

شناسه مدل : MacBookAir 1,1

سیستم عامل : 

شماره مدل : MB003

جزئیات : پردازنده : 1.6GHz اینتل Core 2 Duo، حافظه رم : 2GB of 667MHz DDR3 SDRAM، ظرفیت ذخیره سازی : 80GB 4200-rpm Parallel ATA hard discs drive

 

MacBook Air (2008)

Model PictureModel NameModel IdentifierModel NumberConfiguration
MacBook Air (Late 2008)MacBookAir2,1 MB543xx/AMBAIR 13.3/1.6/2/120HDD
MB940xx/AMBAIR13.3/1.86/2/128FLASH
MacBook Air MacBookAir1,1MB003xx/AMBAIR 13.3/1.6/2/80HDD

مک بوک ایر (۱۳-اینچ، ۲۰۱۷)

رنگ : نقره ای 

سال عرضه : ۵/ژوئن/۲۱۰۷، ۱۵/خرداد/۱۳۹۶

قیمت زمان عرضه : ۹۹۹ دلار

شناسه مدل : MacBookAir 7,2

شماره مدل : MQD32, MQD42, MQD52

سیستم عامل : Mac OS High Sierra 

جزئیات : پردازنده : 1.6GHz دو هسته ای اینتل Core i5، حافظه رم: 8GB of 1600MHz LPDDR3، ظرفیت ذخیره سازی : 128GB or 256GB PCIe-based SSD onboard

Configuration Model Number Model Identifier Model Name MODEL PICTURE
MBAIR 13.3/1.8/8/128FLASH MQD32xx/A MacBookAir7,2 MacBook Air (13-inch, 2017) مک بوک ایر (13 اینچی، 2017)
MBAIR 13.3/1.8/8/256FLASH MQD42xx/A
MBAIR 13.3/1.8/8/512FLASH MQD52xx/A

مک بوک ایر (۱۳-اینچ، Early ۲۰۱۵)

رنگ : نقره ای

سال عرضه : ۱۰/مارچ/۲۰۱۵، ۱۹/اسفند/۱۳۹۴

قیمت زمان عرضه : ۹۹۹ دلار

شناسه مدل :MacBookAir 7,1

سیستم عامل :

شماره مدل : MJVE2, MJVG2, MMGF2, MMGG2

جزئیات : پردازنده 1.6GHz دو هسته ای Core i5، حافظه رم : 4GB or 8GB of 1600MHz LPDDR3، ظرفیت ذخیره سازی : 128GB or 256GB PCIe-based flash storage

مک بوک ایر (۱۱-اینچ، Early ۲۰۱۵)

رنگ : نقره ای

سال عرضه : ۱۰/مارس/۲۰۱۵، ۱۹/اسفند/۱۳۹۳

قیمت زمان عرضه : ۸۹۹ دلار

شناسه مدل : MacBookAir7,1

سیستم عامل :

شماره مدل : MJVM2, MJVP2

جزئیات : پردازنده : 1.6GHz دو هسته ای Core i5، حافظه رم : 4GB or 8GB of 1600MHz LPDDR3، ظرفیت ذخیره سازی : 128GB or 256GB PCIe-based flash storage

Configuration Model Number Model Identifier Model Name MODEL PICTURE
MBAIR 13.3/1.6/4/128FLASH MJVE2LL/A MacBookAir7,2 MacBook Air (13-inch, Early 2015) مک بوک ایر (13 اینچی، اوایل 2015)
MBAIR 13.3/1.6/4/256FLASH MJVG2LL/A
MBAIR 11.6/1.6/4/128FLASH MJVM2LL/A MacBookAir7,1 MacBook Air (11-inch, Early 2015) مک بوک ایر (11 اینچی، اوایل 2015)
MBAIR 11.6/1.6/4/256FLASH MJVP2LL/A

مک بوک ایر (۱۳-اینچ، ۲۰۱۴)

رنگ : نقره ای

سال عرضه : ۲۹/آوریل/۲۰۱۴، ۹/اردیبهشت/۱۳۹۳

قیمت زمان عرضه : ۹۹۹ دلار

شناسه مدل :MacBookAir 6,2

سیستم عامل :

شماره مدل : MD670, MD671

جزئیات : پردازنده 1.4GHz دو هسته ای Core i5، حافظه رم : 4GB of 1600MHz LPDDR3، ظرفیت ذخیره سازی : 128GB or 256GB PCIe-based flash storage

مک بوک ایر (۱۱-اینچ، ۲۰۱۴)

رنگ : نقره ای

سال عرضه : ۲۹/آوریل/۲۰۱۴، ۹/اردیبهشت/۱۳۹۳

قیمت زمان عرضه : ۸۹۹ دلار

شناسه مدل : MacBookAir 6,1

سیستم عامل :

شماره مدل : MD711, MD712

جزئیات : پردازنده : 1.4GHz دو هسته ای Core i5، حافظه رم : 4GB of 1600MHz LPDDR3، ظرفیت ذخیره سازی : 128GB or 256GB PCIe-based flash storage

Configuration Model Number Model Identifier Model Name MODEL PICTURE
MBAIR 13.3/1.4/4/128FLASH MD760xx/B MacBookAir6,2 MacBook Air (13-inch, Early 2014) macstore-macbook-air-2014-13in
MBAIR 13.3/1.4/4/256FLASH MD761xx/B
MBAIR 11.6/1.4/4/128FLASH MD711xx/B MacBookAir6,1 MacBook Air (11-inch, Early 2014) مک بوک ایر (11 اینچی، اوایل 2014)
MBAIR 11.6/1.4/4/256FLASH MD712xx/B

مک بوک ایر (۱۳-اینچ، ۲۰۱۳)

رنگ : نقره ای

سال عرضه : ۱۰/ژوئن/۲۰۱۳، ۲۰/خرداد/۱۳۹۲

قیمت زمان عرضه : ۱۰۹۹ دلار

شناسه مدل : MacBookAir 6,2

سیستم عامل :

شماره مدل : MD760, MD761

جزئیات : پردازنده : 1.3GHz دو هسته ای اینتل Core i5، حافظه رم : 4GB of 1600MHz LPDDR3، ظرفیت ذخیره سازی : 128GB or 256GB Flash Storage

مک بوک ایر (۱۱-اینچ، ۲۰۱۳)

رنگ : نقره ای

سال عرضه : ۱۰/ژوئن/۲۰۱۳، ۲۰/خرداد/۱۳۹۲

قیمت زمان عرضه : ۹۹۹ دلار

شناسه مدل : MacBookAir 6,1

سیستم عامل : 

شماره مدل : MD711, MD712

جزئیات : پردازنده : 1.3GHz دو هسته ای اینتل Core i5، حافظه رم : 4GB 1600MHz LPDDR3، ظرفیت ذخیره سازی : 128GB or 256GB flash storage

Configuration Model Number Model Identifier Model Name MODEL PICTURE
MBAIR 13.3/1.3/4/128FLASH MD760xx/A MacBookAir6,2 MacBook Air (13-inch, Mid 2013) macstore-macbook-air-2013-13in-1
MBAIR 13.3/1.3/4/256FLASH MD761xx/A
MBAIR 11.6/1.3/4/128FLASH MD711xx/A MacBookAir6,1 MacBook Air (11-inch, Mid 2013) مک بوک ایر (11 اینچی، اوایل 2014)
MBAIR 11.6/1.3/4/256FLASH MD712xx/A

مک بوک ایر (۱۳-اینچ، ۲۰۱۲)

رنگ : نقره ای

سال عرضه : ۱۱/ژوئن/ ۲۰۱۲، ۲۲/خرداد/۱۳۹۱

قیمت زمان عرضه : ۱۱۹۹ دلار

شناسه مدل : MacBookAir 5,2

سیستم عامل : 

شماره مدل : MD231, MD232

جزئیات : پردازنده 1.8GHz دو هسته ای اینتل Core i5، حافظه رم : 4GB of 1600MHz DDR3L

ظرفیت ذخیره سازی : 128GB or 256GB flash storage

مک بوک ایر ( ۱۱-اینچ، ۲۰۱۲)

رنگ : نقره ای

سال عرضه : ۱۱/ژوئن/ ۲۰۱۲، ۲۲/خرداد/۱۳۹۱

قیمت زمان عرضه : ۹۹۹ دلار

شناسه مدل : MacBook Air 5,1

سیستم عامل : 

شماره مدل : MD223, MD224

جزئیات : پردازنده : 1.7GHz دو هسته ای اینتل Core i5، حافظه رم : 4GB of 1600MHz DDR3L، ظرفیت ذخیره سازی : 64GB or 128GB flash storage

Configuration Model Number Model Identifier Model Name MODEL PICTURE
MBAIR 13.3/1.8/4/128FLASH MD231xx/A MacBookAir5,2 MacBook Air (13-inch, Mid 2012) مک بوک ایر (11 اینچی، اواسط 2012)
MBAIR 13.3/2.0/4/256FLASH MD232xx/A
MBAIR 11.6/1.7/4/64FLASH MD223xx/A MacBookAir5,1 MacBook Air (11-inch, Mid 2012) macstore-macbook-air-2012-13in-1
MBAIR 11.6/2.0/4/128FLASH MD224xx/A

مک بوک ایر (۱۳-اینچ، ۲۰۱۱)

رنگ : نقره ای

سال عرضه : ۲۰/جولای/۲۰۱۱، ۲۹/تیر/۱۳۹۰

قیمت زمان عرضه : ۱۲۹۹ دلار

شناسه مدل : MacBookAir 4,2

سیستم عامل :

شماره مدل : MC968, MC969

جزئیات : پردازنده : 1.6GHz دو هسته ای اینتل Core i5، حافظه رم : 2GB or 4GB of 1333MHz DDR3، ظرفیت ذخیره سازی : 128GB or 256GB flash storage 

مک بوک ایر (۱۱-اینچ، ۲۰۱۱)

رنگ : نقره ای 

سال عرضه : ۲۰/جولای/۲۰۱۱، ۲۹/تیر/۱۳۹۰

قیمت زمان عرضه : ۹۹۹ دلار 

شناسه مدل : MacBookAir 4,1

سیستم عامل : 

شماره مدل : MC968, MC969

جزئیات : پردازنده : 1.6GHz دو هسته ای اینتل Core i5، حافظه رم : 2GB or 4GB of 1333MHz DDR3، ظرفیت ذخیره سازی : 64GB or 128GB flash storage

Configuration Model Number Model Identifier Model Name MODEL PICTURE
MBAIR 13.3/1.7/4/128FLASH MC965xx/A MacBookAir4,2 MacBook Air (13-inch, Mid 2011) مک بوک ایر (13 اینچی، اواسط 2011)
MBAIR 13.3/1.7/4/256FLASH MC966xx/A
MBAIR 11.6/1.6/2/64FLASH MC968xx/A MacBookAir4,1 MacBook Air (11-inch, Mid 2011) مک بوک ایر (11 اینچی، اواسط 2012)
MBAIR 11.6/1.6/4/128FLASH MC969xx/A

مک بوک ایر (۱۳-اینچ، ۲۰۱۰)

رنگ : نقره ای

سال عرضه : ۲۰/اکتبر/۲۰۱۰، ۲۸/مهر/۱۳۸۹

قیمت زمان عرضه : ۱۲۹۹ دلار

شناسه مدل : MacBookAir 3,2

سیستم عامل :

شماره مدل : MC503, MC504

جزئیات : پردازنده : 1.8GHz اینتل Core 2 Duo، حافظه رم : 2GB of 1066MHz DDR3 SDRAM، ظرفیت ذخیره سازی : 12GB or 256GB flash 

مک بوک ایر (۱۱-اینچ، ۲۰۱۰)

رنگ : نقره ای

سال عرضه : ۲۰/اکتبر/۲۰۱۰، ۲۸/مهر/۱۳۸۹

قیمت زمان عرضه : ۹۹۹ دلار

شناسه مدل : MacBookAir 3,1

سیستم عامل :

شماره مدل : MC505, MC506

جزئیات : پردازنده : 1.4GHz اینتل Core 2 Duo، حافظه رم : 2GB of 1066MHz DDR3 SDRAM، ظرفیت ذخیره سازی : 64GB or 128GB flash

Configuration Model Number Model Identifier Model Name MODEL PICTURE
MBAIR13.3/1.86/2/128FLASH MC503xx/A MacBookAir3,2 MacBook Air (13-inch, Late 2010) مک بوک ایر (13 اینچی، اواخر 2010) شناسه مدل: MacBookAir3,2 شماره قطعه: MC503xx/A، MC504xx/A جدیدترین operati سازگار سیستم ng: macOS High Sierra 10.13.6 مشخصات فنی: مک بوک ایر (13 اینچی، اواخر 2010)
MBAIR13.3/1.86/2/256FLASH MC504xx/A
MBAIR 11.6/1.4/2/64FLASH MC505xx/A MacBookAir3,1 MacBook Air (11-inch, Late 2010) مک بوک ایر (11 اینچی، اواخر 2010)
MBAIR 11.6/1.4/2/128FLASH MC506xx/A

مک بوک ایر ( ۲۰۰۹) 

رنگ : نقره ای

سال عرضه : ۸/ژوئن/۲۰۰۹، ۱۸/خرداد/۱۳۸۸

قیمت زمان عرضه : ۱۴۹۹ دلار

شناسه مدل : MacBookAir 2,1

سیستم عامل :

شماره مدل : MC505, MC233, MC234

جزئیات : پردازنده : 1.86GHz یا 2.13GHz اینتل Core 2 Duo، حافظه رم : 2GB of 1066MHz DDR3 SDRAM، ظرفیت ذخیره سازی : 120GB 4200-rpm Serial ATA hard disk or 128GB solid-state drive

Configuration Model Number Model Identifier Model Name MODEL PICTURE
MBAIR 13.3/1.86/2/120HDD MC233xx/A MacBookAir2,1 MacBook Air (Mid 2009) مک بوک ایر (اواسط 2009)
MBAIR13.3/2.13/2/128FLASH MC234xx/A مک بوک ایر (11 اینچی، اواخر 2010)

مک بوک ایر (۲۰۰۸) 

رنگ : نقره ای

سال عرضه : ۱۴/اکتبر/۲۰۰۸، ۲۵/مهر/۱۳۸۷

قیمت زمان عرضه : ۱۷۹۹ دلار

شناسه مدل : MacBookAir 2,1

سیستم عامل : 

شماره مدل : MB543, MB940

جزئیات : پردازنده : 1.6GHz یا 1.86GHz اینتل Core 2 Duo، حافظه رم : 2GB of 1066MHz DDR3 SDRAM، ظرفیت ذخیره سازی : 120GB 4200-rpm Serial ATA یا 128GB solid-state drive

مک بوک ایر 

رنگ : نقره ای

سال عرضه : ۱۵/ژانویه/۲۰۰۸، ۲۵/دی/۱۳۸۶

قیمت زمان عرضه : ۱۷۹۹ دلار

شناسه مدل : MacBookAir 1,1

سیستم عامل : 

شماره مدل : MB003

جزئیات : پردازنده : 1.6GHz اینتل Core 2 Duo، حافظه رم : 2GB of 667MHz DDR3 SDRAM، ظرفیت ذخیره سازی : 80GB 4200-rpm Parallel ATA hard discs drive

Configuration Model Number Model Identifier Model Name MODEL PICTURE
MBAIR 13.3/1.6/2/120HDD MB543xx/A MacBookAir2,1 MacBook Air (Late 2008) مک بوک ایر (13 اینچی، اواخر 2010) شناسه مدل: MacBookAir3,2 شماره قطعه: MC503xx/A، MC504xx/A جدیدترین operati سازگار سیستم ng: macOS High Sierra 10.13.6 مشخصات فنی: مک بوک ایر (13 اینچی، اواخر 2010)
MBAIR13.3/1.86/2/128FLASH MB940xx/A
MBAIR 13.3/1.6/2/80HDD MB003xx/A MacBookAir1,1 MacBook Air مک بوک ایر (11 اینچی، اواخر 2010)