تیم کوک کنفرانس توسعه دهندگان امسال اپل را با یک دقیقه سکوت به احترام قربانیان حادثه اورلاندو آغاز کرد

تیم کوک مدیر عامل کمپانی اپل، کنفرانس امسال توسعه دهندگان شرکت متبوعش را با لحنی آکنده از اندوه و اعلام یک دقیقه سکوت به احترام قربان...

Continue reading